KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

łiczności pozwolą mu okazać, jak zbawiennie wpłynął nań przykład tak wielce zacnych i szanownych mężów 190). Dziwną ironją wydaje się to pismo pełne wdzięcznego oddania w zestawieniu z faktem, że niebawem przeciw temu zarządowi wytacza nowy dyrektor ostrze swej polityki i świadomie zdąża do zredukowania wpływów tego zarządu, bodaj i do usunIęCIa go na zawsze. Tymczasem główną uwagę skierował nowy dyrektor na wewnętrzne stosunki zakładu, któ're miały ulec gruntownej zmIanIe. Konferencje nauczycielskie zwołuje Barth istotnie, tak jak zapowiedział, w odstępach dwutygodniowych, nieraz jeszcze częściej. Celem konferencyj tych, według życzenia Bartha, było pogłębienie i ujednolicenie metody nauczania w szkole. Wspólnie omawia się też nowy program nauk w poszczególnych klasach i przedmiotach i nowe podręczniki. Barth żąda od nauczycieli co miesiąc sprawozdania z odbytego pensum, zaprowadza miesięczne świadectwa w klasach najniższych, świadectwa kwartalne w klasach wyższych. N owością w stosunku grona nauczycielskiego do dyrektora jest opracowana przez Bartha instrukcja dla nauczycieli Szkoły Ludwiki, którą każdy nowo angażowany nauczyciel obowiązany był przyjąć do wiadomości i potwierdzić podpisem. Podczas gdy dawna instrukcja zlecała opracowanie programu nauk dyrektorowi wspólnie z nauczycielami zakładu, a w metodach nauczania pozostawiała swobodę działania uczącym, instrukcja Bartha zaznacza, że najbliższą władzą nauczycieli jest dyrektor i że on tworzy i ustala pensum i przepisuje metody pracy. Pozatem zawiera instrukcja przepisy o dobrem przygotowaniu się na lekcje, o pracach pisemnych i przestrzeganiu programu. W paragrafach 7 do 12 omówione są dokładnie normy dyscypliny szkolnej. Ciekawy jest nakaz wyrażony w 9, by nauczyciele wszystkim dziewczynkom, z wyjątkiem klasy V i VI, mówili "Sie". Paragraf ten nie obowiązywał natomiast dyrektora, który dziewczynki nadal nazywał po imieniu 101)t!O) A. U. 1). Correspondenz mit d. Y orstande 1833-70. 191) A. U. D. Protokolle der Lehrerkonf. 1835-52. Mott y: 1. c. V. 130

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry