DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ska, Amelja Chlebowska, Józefina i Eastachja Lekszyckie, Seweryna i Wanda Jagielskie, córki dr. Jagieiskiego z Poznania, Joanna Nehring z Sokolnik, Anna Owsiana, Leokadja Kosińska, Teresa Suchorzewska z Tarnowa, Walentyna Iwaszyńska, Józefa Umińska, Balbina Gartig z Siernik, Marja Kralikowska, Paulina Wawrowska, Louise (!) Dziembowska z Powodowa, Ludwika Brownsfcrd z Borzejewa i i.

Wśród uczenie Polek uderza dość znaczna liczba uczenie, których rodzice mieszkali w Królestwie, a córki oddali w Poznaniu do krewnych lub do pensjonatu pani He>IWig i panny Hebenstreit. Julja Raczyńska przybywa z pod Kalisza, Aleksandra Kokszyńska z pod Strzałkowa, Eugenja Biernacka z Małkowa pod Kaliszem, Elżbieta Wilkońska z Wrocawy pod Kaliszem, Konstancja Kaniewska z Pyzdr, Tekla Grabowska z Adamkowa pod Koninem1™). Również i w zarządzie Szkoły Ludwiki wzrósł udział Polaków. W r. 1834, przy uzupełnianiu ustępujących członków zarzą.du, Behrensa, Bergmanna i Mullera, powołano, wraz z kupcem Heroldem irendantem Nitschke, radcę miejskiego Wojciecha Jeziorowskiego. Jeziorowski godność tę przyjął i odtąd żywy udział bierze w dozorze szkolnym iII) . Zarząd zmuszony był troskać się o nowe siły nauczycielskie dla zakładu, gdyż wśród grona nauczycielskiego dokonywały się zmiany. Nauczyciel Naumann 178), który przybył na miejsce Bornemanna, ustąpił w lutym 1834 <r. Nauczycielka, panna

170) ib.

17?) A. U. 1). Prot. des Vorstandes 1834-52.

Karwowski (1. c. I. 303-9), opierając się na Mottym, podaje o J eziorowskim następujące dane: Wojciech Jeziorowski ur. się w r. 1792 t w r. 1879, był kamelarzem i rajcą miejskim, był lubownikiem ogrodnictwa i malarzem miejskim, urządził swego czasu wystawę obrazów w To w. Przyj Sztuk Pięknych. Trudno ustalić, czy Jeziorowski był krewnym znanego pedagoga na gruncie poznańskim, Jeziorowskiego, dyrektora Seminarjum Nauczycielskiego.

1T8) Nauman ur. się w Warszawie, egzamina zdawał w Królewcu. A. U. D. Angelegenheiten d. Luis. 1832- 33.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry