KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ręcznik do historji powszechnej "*), Trzecim nauczycielem Polakiem w Szkole Ludwiki był kandydat filologji Czarnecki, który miał stosunkowo największą ilość lekcyj (20 godz,). Uczył języka polskiego, rachunków, religji i cieszył się dużem uznaniem. Ubył coprawda prof. Jan Mott y, ale stary prof. Oudot, Francuz, podobnie jak prof. Mott y, pamiętał czasy W. Ks. Warszawskiego i Dyrekcji Edukacyjnej. Duża ilość uczących znała również dawne czasy i język polski. To też zwłaszcza w latach 1834 i 1835 spotykamy w gronie uczenie zakładu duży procent Polek. Procent ten ulega wahaniom z powodu krótkiego pobytu niektórych uczenie w zakładzie. Zwłaszcza dużo uczenie napływających z prowincji opuszcza zakład po paru miesiącach lub po roku. Być może, że przygotowanie domowe okazywało się niewystarczającem i że trudności w opanowaniu programu szkolnego zniechęcały adeptki 175 ). Niektóre uczenice wstępowały zresztą do wyższych klas i wcześniej kończyły zakład. Wśród uczenie, które dłuższy okres czasu, trzy do pięciu lat, przebywały w Szkole Ludwiki, spotykamy Marję Alkiewiczównę, Paulinę Adamską, Emilję Jarontowską, Antoninę i Balbinę Szulczewskie, Jeanette (!) Rabską, Agnieszkę Koczorowską, Gabryelę i Paulinę Malinowskie, Annę Piglasiewiczównę, Prowidencję Ryli, Cecylję Kropiwnicką z Szamarzewa i Teodozję Rymarkiewiczównę, Nieco krócej przebywały w zakładzie: Nepomucena Kwiatkowska, Walerja Mlicka, (córka pułkownika z Kazimierza), Wanda Rembowska, Gertruda Kowalska z Kobylnik pod Szamotułami, Felicja i Emilja Potockie z Będlewa, Emilja Kurow

174) Oryginalna przeróbka książki Weltera. W późniejszych latach wydawał wraz z Łukaszewiczem szereg czasopim: Tygodnik literacki i Orędownik; objął też po Łukaszewiczu stanowisko głównego bibliotekarza w Bibljotece Raczyńskich. (Mott y: 1. c. V. 267-277;. 175) Tekla i Ludwika Grabowskie, Ant. Matecka, Jadw. i Walerja Kalksteinówriy z Psarskiego, Teresa Morkowska z Buku, Wanda Nielubińska, Rozalja Walewska i in. A. U. D. Album cł. Kg]. Luisenschule 1829-58.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry