DZIEJK FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWILŁOWEJpóźniej w r. 1833 przez dyrektora gimnazjum królewskiego, Wendta.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Zasadniczy zwrot w zewnętrznych i wewnętrznych stosunkach zakładu dokonuje się na przełomie roku 1835-36, t. j. z chwilą, gdy na czele zakładu stanął nowy dyrektor, i gdy uczenice znalazły pomieszczenie w własnym budynku szkolnym. Zanim jednak zwrot ten nastąpił, upłynęły jeszcze trzy dalsze lata wśród warunków nieuregulowanych. Mimo to ustrój wewnętrzny zakładu nie był pozbawiony prostolinijności. Fakt ten był przedewszystkiem zasługą grona nauczycielskiego, któremu pastor Friedrich zlecił część własnych obowiązków. W r. 1834 Rejencja wyraża szczególne uznanie dla uczących w zakładzie 1T2). Dobrze zasłużył się też sam kierownik, gdy szereg zacnych nauczycieli obdarzał zaufaniem. Stosunki w zakładzie są istotnie patryarchalne. Patryarchalną jest opieka, jaką nad szkołą roztaczają ojcowie rodzin, zgrupowani w zarządzie i patryarchalnym, dobrodusznym stosunek radcy Wendta do członków tegoż zarządu. Uderzającym jest fakt, że na przekór tendencjom germanizacyjnym, tak charakterystycznym dla rządów Flottwella, stosunki narodowościowe w zakładzie, dzięki pojednawczej polityce Wendta, układają się pomyślnie. Wendt wniósł spokój i zgodę w zaognione stosunki zakładu po powstaniu listopadowem. Duża stounkowo liczba nauczycieli Polaków, których powołał do Szkoły Ludwiki, wywołała zwiększoną frekwencję Polek w zakładzie. X. Wróblewski cieszył się zasłużoną sympatją wśród uczenie zakładu, podobnie, jak cieszył się sympatją paraf jan kolegjaty farnej 17!). Profesor Antoni Popliński zdobył już był w gimnazjum Marji Magdaleny sławę świetnego pedagoga i uczonego, wydając szereg podręczników szkolnych do nauki języka polskiego, gramatykę łacińską, wybór prozy i poezji polskiej dla klas niższych i pod

172) A. U. D. Angel. d. Luis. 1831-32.

1T: 1 ) Mott y: 1. c. V. 88-89."

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry