DZIK JE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁÓW KJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ludwiki wynagrodzić, opłacając komorne, do czego w pierwszej linji przyczynił się Kolanowski. Winą Szkoły wszelako, winą zarządu Szkoły Ludwiki, było barbarzyństwo dokonane na wiekowym zabytku architektury - barbarzyństwem, wandalizmem była bowiem przebudowa klasztoru. Wystarczy spojrzeć na cudowny rysunek Minutolego , zachowany w zbiorach Muzeum Wielkopolskiego, który w wymowny sposób ilustruje, jakim był pałac Górków jeszcze w r. 1833, a potem jeden rzut oka na obecny kompleks domów, zeszpeconych sklepami, składami, bramami i oknami, wystarczy, by zrozumieć, jaką krzywdą dla szlachetnej renesansowej fasady stała się fatalna przebudowa z r. 1836, podjęta przez zarząd Szkoły. J asnem jest, że była to krzywda nieświadoma; sprawcy wandalizmu nie zdawali sobie sprawy z tego, że rujnują cenny zabytek historyczny i architektoniczny. Wiek XIX w tej epoce naogół mało miał zrozumienia dla piękna i sztuki, a już najmniej pietyzmu dla historycznego piękna miało ówczesne społeczeństwo, które wyrosło z skromnych małomieszczańskich stosunków.

Tem się tłumaczy u członków zarządu Szkoły Ludwiki brak oceny wartości artystycznych, tkwiących w spuściźnie, zyskanej patentem królewskim, i na tem tle zrozumiałym jest fakt fatalnej przebudowy pałacu Górków, dokonany pod kierunkiem radcy Bielefelda, przewodniczącego rady miejskiej, członka magistratu i członka zarządu Szkoły Ludwiki, któremu koledzy w zarządzie zlecili ważne to zadanie 18 s) . I dziwna ironja losu sprawia, że cała ta przebudowa, przy małym zmyśle orjentacyjnym i praktycznym członków zarządu, jak i dyrekcji zakładu, pochłania szalone sumy i zmusza zarząd do ryzykownych przedsięwzięć finansowych. N a koszta przeprowadzki i pierwszych urządzeń łożą członkowie zarządu własne fundusze; jak na ówczesne stosunki, są to sumy dość . 1 M ) powazne ,

Xos) A. U. D. Prot. des Vorstandes 1834-52.

169) razem ok. 600 tal. ib.

4*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry