DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Klasztor posiadał atoli zasobniejszą bibljotekę, obok dzieł o treści religijnej także książki świeckie do użytku zakonnic i bibljotekę naukową, przeznaczoną na ćwiczenia szkolne lOS). Bibljoteka ta już wcześniej, t. j. przed kasatą klasztoru dostała się w inne ręce. Być może, że zbiory biblioteczne oddano do dyspozycji biskupowi dla bibljoteki Seminarjum Duchownego, lub dla nowo tworzonych przez arcybiskupa Dunina bibljotek dziekańskich, Możliwem też jest x że już za czasów W. Ks. Warszawskiego dostały się do Warszawyl0'). Możliwem również, że zasiliły bibljotekę Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku i bibljotekę fundowaną przez Edwarda hr. Raczyńskiego lOn), którą w r. 1829 ofiarował miastu. Faktem jest, że najcenniejszy zabytek archiwum klasztornego, t. j. Kronika Benedyktynek, dostała się do Bibljoteki Raczyńskich, gdzie znajduje się obecnie. Tam też znajduje się drugi rękopis klasztoru Benedyktynek: Regestra rzeczy kościelnych i konwenckich. Istniała jeszcze druga kronika Benedyktynek, którą zabrał z klasztoru X. Tańculski, a którą przed śmiercią ofiarował Józefowi Łukaszewiczowi l(i,i). Czwarty zabytek rękopiśmienny klasztoru, "Księga zmarłych Panien Benedyktynek", znajduje się obecnie w Archiwum Archidyecezjalnym w Poznaniu. Księga ta po kasacie klasztoru pozostawała w ręku ostatniej przeoryszy Ludwiki Bagińskiej. W tej to księdze przeorysza drżącą od starości ręką zapisywała ostatnie wypadki, związane z dziejami byłego klasztoru, a więc śmierć najbliższych towarzyszek swych, Marj.anny Loręckiej (f 25. XII. 1836). Reginy Michalskiej (f 18. V. 1841),tC,:i) B. R. rkp. 152. Regestra rzeczy kościelnych i konwenckich. 1<i4) Z polecenia ministerjalnego przesłano wówczas ogromną ilość ksiąg z bibljotek klasztornych departamentu poznańskiego Bibliotece Pub!. przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, jak również nowo tworzącej się Bibljotece Narodowej w Warszawie. A: P. P. Nacz. Frez. XXN. E a 3, Nacz Frez. XXN E a 23 v. 4.

10,) A. P. F. Nacz. Frez. XXN E a 10; lOa vol. 1.

100) Łukaszewicz J. Krótki opis historyczny kościołów parochialnych. t. I. str. 106. Tam wyjątki z kroniki z obszerniejszym opisem wypadków wojny północnej i dalszych do r. 1719.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry