KKONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Wobec tego objęcie klasztoru przez Szkołę Ludwiki nastąpiło dorywczo parę dni później, t. j. dnia 27. października 1835 r. Oddano szkole kościół, klasztor ir'4), kompleks budynków z numeracją hipoteczną 215 155), i dom z numerem hipotecznym 191 Ino). Dom na św. Wojciechu (nr. 101) wraz z sadem i łąką zabrał rząd, pozostawiając dzierżawę tych gruntów w 'ręku dawniejszych dzierżawców. Dom na św. Marcinie pozostawiono do czasu przeoryszy Sióstr Miłosierdzia, Petroneli Pyrzanowskiej, później przy budowie nowych wałów fortecznych, zarówno dom ten, jak i przynależny doń ogród i rola, przeszły na własność fiskusa 15T). Zarząd Szkoły Ludwiki nIe dociekał, czy postępowanie Flottwella zgodne było z brzmieniem rozkazu gabinetowego króla, z dnia 5. lipca 1834 r. Zarząd rad był, że mógł objąć możliwie szybko na własność szereg obszernych zabudowań, gdy konieczność nagliła i gdy szkołę jak najszybciej przenieść miano do własnej siedziby. Szkoła Ludwiki objęła klasztor w posiadanie, zanim arcybiskup Dunin dokonał egzekracji zakonu. Arcybiskup Dunin postępowanie Flottwella uważał jako pozbawione dostatecznych podstaw prawnych. Konflikt trwał przez kilka miesięcy, wreszcie Flottwell złamał opór arcybiskupa i zmusił go do egzekracji klasztoru dnia 29. grudnia 1835 r. 1 'S). U regulowanie stanu prawnego przeciągnęło się jeszcze aż po rok 1836. Zastrzeżenia prawne budziły akta domów 191, 260 i 259. Jako fundacje duchowne obwarowane były bowiem zakazem, że nie wolno ich obciążać, ni sprzedawać. Ograniczenia te zniosła Rejencja oświadczeniem z dnia 9. I. 1836, prosząc równocześnie o zmianę aktów hipotecznych. Dnia 12. marca przesłała sądowi protokół przejęcia klasztoru z dnia 27. X.

154) na rysunku kompleks budynków: A, B, C, D, E, F, G, N.

155) na rys. II, I, M.

150 ) K na rys. . 157) A. P. P. Klaszt. Poznań, Benedyktynki C 19c. Konopka: 1. c.

str. 19-20. 158) Konopka: 1. c. 23.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry