DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJnikowo na wolę ministrów oświaty i finansów, którzy zgodzili się na kasatę klasztoru, ale nie podaje ni brzmienia pisma ministerialnego, ni daty. Akt kasaty klasztoru dokonał się w gmachu klasztoru Benedyktynek i to w ten sposób, że komisarz Rejencji zakomunikował zebranym zakonnicom i X. Tańculskiemu pismo Flottwella z dnia 28. września, donoszące Rejencji o ukazie minister jalnym, znoszącym zakon Benedyktynek i dysponującym majątkiem tegoż, przyczem podano zakonnicom i kapelanowi szczegóły o rocznej pensji. Fakt ten spotkał się niezwłocznie z ostrym sprzeciwem X. arcybiskupa Dunina. Gdy w parę dni później komisja rozpoczęła nowe przesłuchy w klasztorze, X. Tańculski odmówił zeznań, powołując się na wyraźny zakaz X. arcybiskupa z dnia 17. października.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W 6 dni później, t. j. 23. października, przybyła komisja poraź wtóry i tym razem pod grozą więzienia zażądała od X. Tańculskiego dokładnych danych o majaiku klasztoru. Pod grozą kary X. Tańculski zgodził się na przesłuchanie i podpisał protokół wraz z zakonnicą Marjanną Loręcką 1f12). Całość przesłuchów, zarówno tych z r, 1834, jak i tych z r.

1835 dawała mętny i niejednolity obraz stanu majątkowego Benedyktynek i zabudowań klasztornych. Nasuwała się z natury rzeczy konieczność wyświetlenia stanu faktycznego hipotek. Tymczasem zarząd Szkoły Ludwiki wystosował dnia 23. października pismo do Rejencji, prosząc o szybkie nadanie klasztoru Benedyktynek Szkole Ludwiki 15S). Pospiech motywowany był tern, że nowy dyrektor Szkoły Ludwiki, dr. Barth, już przyjechał i może objąć kierownictwo zakładu tylko wówczas, gdy warunki kontraktu będą dopełnione, t. j. gdy szkoła będzie miała odpowiednie pomieszczenie. Gotów wyjechać i zrzec się dyrektorstwa. N ależy więc przyspieszyć objęcie.

52) A. P. P. Klasztory Poznań, Benedyktynki C 19c.

»8) A. K. nr. 24

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry