WYDAWNICTWO MIEJSKIE

Kronika Miasta Poznania 2003 Nr2 ; W cieniu wieży ratuszowej

Czas czytania: ok. 1 min.

IKEOMEIKA MHASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań tel. 851 86 01 wew. 200, 210 www.wm.poznan.pl Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miasta Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE Jacek Wiesiołowski (przewodniczący i redaktor naczelny), Jan Skuratowicz, Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak, Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU MIASTA Maciej Frankiewicz

PRZEDSTAWICIEL RADY MIASTA Antoni Szczuciński

SEKRETARZ REDAKCJI Danuta Książkiewicz- Bartkowiak

REDAKTOR PROWADZĄCY Magdalena Warkoczewska

Projekt okładki i karty tytułowej wg koncepcji Grzegorza Marszałka Zbigniew Matuszko

Na okładce fotografia Janusza Korpala ze zb. Muzeum Historii Miasta Poznania oraz fragment fotografii A. Jabłońskiej i R. Raua

Opracowanie komputerowe Studio Poligraficzne Wydawnictwa' Miejskiego ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań e-mail: stud_iks@um.poznan.pl

LI POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA Poznań, ul. Heweliusza 40

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2003 Nr2 ; W cieniu wieży ratuszowej dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry