DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ODBIORCY

Kronika Miasta Poznania 2002 Nr3 ; Wśród zwierząt i roślin

Czas czytania: ok. 3 min.

Ił II

S 1 o 1 c.. C'" I 5 31 I - L T3 :E II) O , 10 .< O (') Co N Q) - A 1 mi Q) :e O a :- I 1 "Uf fi T » Ol O) o fi 1 5 1 !lJ (D s O W "6 tl> s> 5> al - i O) 3>

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

1 1 1 1 "1 I 1 3 g 3 £1 . I I I 3 I s- 1 O) 1 c 3 er a c 5 o I I c I 5 1 E I 2 } -5 3 h . £ a .a-3 C 3. 9 5 i O) X .. I J. fi fi) D) 1 TJ 3 o " " I 5T O I O) I t TJ TJ fi) O 9 2 3 TT8 fi) T ' 3« I " 1 .

7 -i «.4 5" R3 10 - f 00 s O .0 . O O I ł N 3 - 1 fi) 00 38) , x to / ., O 1* / 1 1 -Ł x \ *.1 cdeinekdlab anku o Jbiorcy 3

3 a 3 3 o i o i Po Po Po Po

.0

Ul Ul Ul Ul N. N. N. N, . i ' l i-lvo so so so SO NJ vo * * os S I Ab » 1 g 3 bn> on a >zsr N 3 A JL N -a 3 B 9 S 3 No a. fi O o > 9 &. S( '0 n £D 1-» SO " .. > o Ul e z H 3 > 50 VO 50 o o ON *> :<!:: 1\ N N N N N Ul a i o N .. I 3 3 3 3 3 3 .. 1 .... ».

1\ t o < 1\ t>J K A . 2 t g t hO 83 l-i >-i i- * O o o 5) « r Z C N ? 3. 3 0"9 3 S .

: j j '9 . p' o 3 3

. to w w i_" *J >-> N N N. N. N, N_

O. n

* 1 E a ? . 8 1 v -Ł er TI I a == g o 3 S ro !. '< . (') Q, o 1 N Q) m.

Q) :e , S w 1 no I 14» 1 01 J 7* 3 i j (O a N U 3 3<£ O) fi) O 3 3 - L !t 1 ?

Polecenie przelewu jwpłata gotówkowar . - r 1 3 3 = 3 -3 .

I . EJ.. O) J 3 . c c !. a i 1 "'I .oj o' 3 1 I fi. I o a . 3.

fi 1 "O . a fi) tu 03 «-- . 1 o TJ fi) o! hm R 3 b O O . fi) .

TJ TJ fi) I O Q - N .t» 3 -f* .2 T31 fi) O) 3« .w n r a i PT 10 (5' o Z 00 I O TI O O I N 5 10 3 - fi) U 3< 8) ,,---x (O / ) \ / \.> si ** 1'0 i qdc;inekdla banku zleceniodawcy

.0

.* 5 l - 3 fi O i» CL @ S El i yy s. y N .

N 2.

2 "N P .S l» S ri O N o O <6. C £ - S Łcrq PO 3 a, *. O 5. ja * N - c/s a. < o. I 3 *». O 01 J< I O 3 O s» 2.» N3 - 6! 1 * M Co 3 > Co PI O S O Ś ST 12 - 3 W g ili *. " os *» - Fas S- A O.

. i O) (B · ij N co v. I O S O fi NO 1 co ił 3 Ul 'a eo rt O, en 3 w 3 en D . rffi I I eg a s IS8 c O o n -t N to e o OT S N r> s o N 3 o o w> N <_o @>

· Jak wyglądały główne ulice i promenady Poznania sto lat temu? · Co się stało ze znakomitymi rodami kupieckimi Poznania? · Ilu w Poznaniu mamy świętych? · N a czym polega odrębność Chwalisz ewa i dlaczego "juchtów" już tam nie ma? · Jak wyglądały średniowieczne mury miejskie Poznania? · W jaki sposób Poznań stal się miastem targowym? · Czy Karol Marcinkowski jest bohaterem narodowym? · Jak rozwijał się Poznań w dwudziestoleciu międzywoj ennym? · Gdzie leżało najmniejsze miasto Korony Polskiej? · Co zawdzięczamy dawnym poznańskim jezuitom? · Skąd wzięła się nazwa Święty Łazarz? · Jak poznaniacy torowali sobie drogę do niepodległości? · Kim był Jan Lubrański ijakie sąjego zasługi dla Poznania? · Dlaczego lubimy stary Sołacz? · Jak dawniej mieszkali poznaniacy? · Co pozostawili po sobie dawni poznańscy złotnicy? · Dlaczego J eżyce uważane są za miejsce mityczne? · Co i gdzie pijano w dawnym Poznaniu? · Kto kurował Mieszka I i skąd pochodził pierwszy polski lekarz? · Jakie jest najbardziej "pomnikowe" miejsce w Poznaniu? · Gdzie na sabat zjeżdżały na miotłach okoliczne czarownice? · Gdzie znajdowała się pierwsza poznańska szkoła?

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2002 Nr3 ; Wśród zwierząt i roślin dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry