KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

kasata następowała na podstawie specjalnego rozkazu gabinetowego króla" *) , Tak więc zakonom W. Ks, Poznańskiego zapewnione było na przeciąg jakich lat kilkunastu względne acz niepewne bytowanIe. Poddane surowej kontroli rządu, skazane były zakony na powolne wymarcie, a równocześnie starał się rząd przygotować kasatę przez dochodzenia prawne, tyczące stanu majątkowego, nieruchomości i inwentarza poszczególnych klasztorów. Klasztor Benedyktynek, w pierwszych latach istnienia W.

Ks. Poznańskiego, nie należał do rzędu klasztorów skazanych na wczesną kasatę 140), Jedynie liczba zakonnic podlegała kontroli rządu. W spisie z r. 1816 jest ich 16, w r. 1818 jest ich 14. W porównaniu z statystyką zakonnic w innych klasztorach, na ogólną liczbę 119 zakonnic w r. 1816 i 108 zakonnic w r. 1818, jest to liczba dość znaczna. W r. 1823, w piśmie z d. 21. IX., wystosowanem do Zerboniego, minister Altenstein raz jeszcze wyraźnie zastrzega, że kasata klasztorów nie może występować jako ogólna zasada, ale w każdym wypadku kasaty klasztoru, ma się wnosić podanie do ministerstwa 141). W r. 1828 podejmuje rząd pruski sekularyzację zakonów w zakresie szerszym. W zasadzie przystępuje do kasaty wszyst

139) A. P. P. Nacz. Frez. XXN. E. a 23 vol. 5.

Meyer M.: Ztsch. H. G. XV. str. 161--4.

liG) W spisie z r. 1821 (A P. P. Nacz. Pr. XXN. E a 23 v. 5), znajdujemy następujące klasztory z podaniem powodów ich kasaty: Bernardynów i Bernardynek, Teresek, Franciszkanów, Dominikanów w Poznaniu, Reformatów w Szamotułach, Cystersów w Środzie, Franciszkanów w Obornikach, Klarysek i Bernardynów w Bydgoszczy, Karmelitów w Markowicach, Reformatów w Łabiszynie, Miechowitów w Gnieźnie i Benedyktynów w Mogilnie. 141) Liczba Klarysek czyli Bernardynek w Poznaniu wynosiła w latach tych 11, wzgl. 10; Katarzynek było 7 do 5, Teresek 6. Pozatem były klasztory Cystersek w Owińskach i w Ołoboku, Klarysek w Bydgoszczy, Franciszkanki w Śremie i Gnieźnie, Norbertanki wStrzelnie. A. P. P. Nacz. Prez. XXN. F. a 23 v. 2. - Pismo Altensteina. ib. vol. 6.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry