WYDAWNICTWO MIEJSKIE

Kronika Miasta Poznania 2002 Nr2 ; Zawady i Główna

Czas czytania: ok. 1 min.

KEOMIIKA MHASTA FOZMAMIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań tel. 851 86 01 wew. 200, 210 www.wrn.poznan.pl Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miasta Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE Jacek Wiesiołowski (przewodniczący i redaktor naczelny), Jan Skuratowicz, Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak, Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU MIASTA Maciej Frankiewicz

PRZEDSTAWICIEL RADY MIASTA Stanisław Mikołajczak

SEKRETARZ REDAKOI Danuta Książkiewicz- Bartkowiak

REDAKTOR PROWADZĄCY Jacek Wiesiołowski

Projekt okładki i karty tytułowej wg koncepcji Grzegorza Marszałka Marek Mazurek

ISSN 0137-3552 . /

Opracowanie komputerowe Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań e-mail: stud_iks@um.poznan.pl P d N POZNAŃSKADRUKARNIANAUKOWA Poznań, ul. Heweliusza 40

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2002 Nr2 ; Zawady i Główna dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry