KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ksieni wróciła do Poznania jesienią r. 1657, a za nią zwolna przybywały siostry w latach 1658 i 1659, ale powrót ze Śląska był trudny, bo "w drodze żołnierze cesarscy, którzy pomagali naszym i nasi bardzo łupili i po wsiach szkody czynili". Wtenczas też wszystkie wsie klasztorne spalono l:)e), Epilogiem wojny szwedzkiej jest pobyt króla Jana Kazimierza i królowej Marji Ludwiki w Poznaniu, w listopadzie i grudniu r. 1657. Wśród dworu znajdowała się "najzacniejsza z fraucymeru królewskiego" panna d'Arquien, późniejsza królowa Marysieńka, Ta zachorowawszy, umieszczoną została w klasztorze Benedyktynek. Ustąpiła jej ksieni izdebki swojej, z wielkim niewczasem swoim, królestwo słało doktora swego. Pobyt Marji Kazimiery w klasztorze przysporzył niemało kłopotu. Równie dużo zachodu sprawił pobyt dwudniowy królowej Marji Ludwiki, która tu w klasztorze spędziła wilję i święto Bożego Narodzenia. Podczas pobytu w Poznaniu często bywali królestwo w kościele Benedyktynek liT). O ile wojna szwedzka za Jana Kazimierza przyprawiła klasztorowi niemało strat i kłopotów, to wojna szwedzka za Augusta II., wojna północna, do reszty zrujnowała klasztor. To też odtąd klasztor zwolna podupadał, a w kronice znaczą SIę luki.

Ożywczy duch owiewa klasztor w dobie reform Stanisława Augusta. Ślicznem pismem zanotowana wizyta generalna X.

Józefa Łodzią Rogalińskiego w r. 1780. Było wtenczas w klasztorze, wraz z ksienią Weroniką Sobocką, 16 zakonnic, 2 konwerski i 1 nowicjuszka. Ta to ksieni Weronika Sobocka była jedenastą z rzędu, a zarazem ostatnią ksienią klasztoru Benedyktynek w Poznaniu. Otrzymała godność ksieni w r. 1776 i sprawowała urząd ten

13e) ib.

13T) K. R. rkp. 20, Kronika Benedyktynek. Łukaszewicz, opierając się na innej kronice Benedyktynek, wspomina o czterodniowym pobycie królowej. (Krótki opis historyczny kościołów paroctiialnych, t. 1.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry