SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 2002 Nr1 ; Górczyn

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

GÓRCZYN

JARMlIA KACZMAREK, Z prehistorii Górczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 JACEK WIESIOŁOWSKI, Górczyn średniowieczny i staropolski . . . . . . . . . . . .24 ZOFIA WOJCIECHOWSKA, Z rachunków folwarku Górczyn (1610-1620). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 ZBIGNIEW CHODYŁA, Inwentarze majątkowe chłopów z Górczyna z lat 1764-1787. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 MAGDALENA WARKOCZEWSKA, Między wsią a dzielnicą Poznania.

Górczyn i jego mieszkańcy w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. ... 94 BEATA KARWALSKA, Władze samorządowe gminy Górczyn w XIX wieku. .. 130 JERZY KOZŁOWSKI, Chłopi górczyńscy w polskim ruchu niepodległościowym 1846-1849. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Kronika szkoły w Górczynie, tłumaczył JÓZEF SZAFARClYK, wstęp i opracowanie MAGDALENA WARKOCZEWSKA . . . . . . . . . . . . .160 ZOFIA KURZAWA, Jak chłopi z Górczyna kościoła św. Marcina bronili . .198 IRENA BAREŁKOWSKA, JANUSZ KARWAT, Gorczyńska nekropolia . . . . . . . . . . .202 LESZEK WILCZYŃSKI, Z dziejów parafii św. Krzyża w Poznaniu. . . . . . . . . .226 JAROSŁAW MULCZYŃSKI, Art Deco, czyli polska sztuka dekoracyjna na przedmieściach Poznania. Międzywojenne wyposażenie kościoła św. Krzyża. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 LESZEK WILCZYŃSKI, Proboszcz górczyński ks. Józef Jasiński (1907-1985) . .. 253 LESZEK WILCZYŃSKI, Działalność Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia na Górczynie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 JOANNA BIEIA WSKA- PAŁCZVŃSKA, Zespół architektoniczny Zakładu pw. św. Łazarza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 JANUSZ KARWAT, Gorczyńskie fortyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 w latach 1903-1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 WŁADYSŁAW NASKRĘCKI, Obserwatorium Astronomiczne DAM. . . . . . . . . . .298 WANDA KARKUCIŃS KA, Poetka i astronom. Zofia Reutt-Witkowska i Józef Witkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 JAROSŁAW ŁUCZAK, Legia z Górczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 MAGDALENA MRUGALSKA-BANASZAK, Gorczyńskie osiedle Jerzego Tuszowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 TADEUSZ GAŁECKI, Wieżowce w pejzażu Górczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 AGATA GAWĘCKA, ALICJA CZABAN, Górczyn - wizja urbanistyczna . . . . . . . .339 ANDRZEJ RYŻYŃSKI, Wiadukt górczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 URSZULA i KRZYSZTOF CHMIELNIK, Nasz pradziad Maciej Palacz ijego potomkowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 ANNA ZIÓŁKOWSKA, Harlamowie z Górczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 MAŁGORZATA WYSZYŃSKA, Dziadek Czajka miał maneż na Górczynie. . . . .381 ANDRZEJ NIZIOŁEK, Rzeźnicy Tokłowiczowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 GRAŻYNA WROŃSKA, Chłopak z Górczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Dom przy Wrońskiego, z Jarkiem Maszewskim, mieszkańcem Górczyna, architektem wnętrz, projektantem wystaw, profesorem poznańskiej ASP, rozmawia ANDRZEJ NIZIOŁEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

ANDRZEJ KRÓL, Przegląd wydarzeń (listopad 200 l-styczeń 2002). . . . . . . . .427

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2002 Nr1 ; Górczyn dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry