WYDAWNICTWO MIEJSKIE

Kronika Miasta Poznania 2002 Nr1 ; Górczyn

Czas czytania: ok. 1 min.

ECEOMIIKA MHASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań tel. 851 86 01 wew. 200, 210 www.wm.poznan.pl Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miasta Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE Jacek Wiesiołowski (przewodniczący i redaktor naczelny), Jan Skuratowicz, Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak, Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU MIASTA Maciej Frankiewicz

PRZEDSTAWICIEL RADY MIASTA Stanisław Mikołajczak

SEKRETARZ REDAKCJI Danuta Książkiewicz- Bartkowiak

REDAKTOR PROWADZĄCY Magdalena Warkoczewska

Projekt okładki i karty tytułowej Grzegorz Marszałek

Na okładce: Zabudowania u zbiegu ulic Kosynierskiej i Gorczyńskiej, fragment fot. A. Kupidury z lat 60. XX wieku, ze zb. Muzeum Historii Miasta Poznania

ISSN 0137-3552 /

Opracowanie komputerowe Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań e-mail: stud_iks@um.poznan.pl

POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA Poznań, ul. Heweliusza 40

Bibl. UAMr. K C .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2002 Nr1 ; Górczyn dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry