DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJjęzyka francuskiego 12'). Język ojczysty posiadały gruntownie. Świadczy o tern zarówno Kronika Benedyktynek poznańskich, jak i Kronika Benedyktynek chełmińskich, pisane bardzo pięknym językiem i stylem wzorowym. Do ćwiczeń naukowych służył obfity zbiór książek, zachowany w bibljotece szkolnej 123). O zamiłowaniach i zdolnościach artystycznych Benedyktynek świadczą rysunki, zdobiące pierwsze stronnice kroniki. Pojęte w duchu epoki i klasztoru, ilustrują miesiące roku kalendarzowego, a mimo charakterystycznego prymitywizmu, zdumiewają bogactwem pomysłów i wzruszają naiwnością i bezpośredniością wyrazu (ryc. na str. 33). Na tle kroniki przewijają się barwnie i plastycznie dzieje Benedyktynek poznańskich. Cieszył się klasztor dużem poważaniem u mieszczan poznańskich, którzy wdzięczni byli, że ich córki znajdowały w klasztorze naukę, a do zakonu przyjmowane były równie chętnie jak córki bogatych rodzin szlacheckich. O popularności Benedyktynek świadczą liczne zapisy, które im czyniono. Rozwijał się też klasztor świetnie i rósł ma

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

122) Kronika Ben. wymienia jako jedną z najlepszych uczenie Magdalenę Głoskowską, urodź. 1610 r. "Bardzo wcześnie oddana do klasztoru jeszcze ledwie po polsku dobrze czytać umiała, a przecie Pan Bóg dał jej taki dowcip i pamięć bystrą w łacinie i w śpiewaniu [że] U świeckich przechodziła te, które się dawniej uczyły, z podziwieniem Panny Mistrzyni, którą była natenczas Panna Jadwiga Piotrowska.

Przyjęto ją zaraz w pół roka do nowicjatu, profesję czyniła r. 1629, konsekrowana. 1638 r. Była pomocnicą mistrzyni panien świeckich, potem sama mistrzynią i inne jeszcze miała godności, zastępowała długi czas Xienię, aż wreszcie sama Xienią została" . U marła 29. VII. 166,5 r.

Za tern, że języka francuskiego uczono w klasztorze, przemawia pobyt królowej Marji Ludwiki w klasztorze, której w nocy przad Bożem Narodzeniem r. 1657 czytały siostry "kolacyje Ojców Ś. po francusku II .

B. R. rkp. 20. Kron. Benedyktynek.

A. A. Księga zmarłych Panien Benedyktynek.

123) X. T. Glemma, l. c.

Wzmianki o bibljotece naukowej w "Begestra rzeczy kościelnych i konwenckich". B. R. rkp. 152.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry