DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

tym portalu widniał napis: Lucas de Górka capitan e u s, o którym wspomina Mott y fi ). Piąte wejście prowadziło do tylnych zabudowań domu, położonego po drugiej stronie dzisiejszej ul. Koziej fi ) . N a przestrzeni tej, t. j. wzdłuż tylnych zabudowań tej części pałacu Górków, istniała bowiem uliczka, łącząca ulicę Świętosławską, ob. Jezuicką, z dzisiejszą Klasztorną. Moźliwem jest również, że była to jedynie ślepa uliczka z wylotem na ul. Świętosławską lub Klasztorną 114). Uliczka ta dzieliła własność Górków od własności sąsiadów. Był tani sad z dworcem, własność niejakiej Katarzyny, mieszczki poznańskiej, później własność Radolińskich '""). Na tej to uliczce, przy wejściu do pałacu Górków, znajdowało się podwórze z studnią, przeznaczone już to wcześniej, już później do użytku obywateli miasta. Woda z źródła nie była świeża, pojono nią konie miejskie, wody świeżej dostarczało natomiast źródło znajdujące się w dziedzińcu Złocistej kamienicy Górków po drugiej stronie ulicy Świętosławskiej li 6) . Pałac Górków, nabyty przez ksienię Mortęską, wymagał naprawy. Na restaurację i częściową przebudowę pałacu Górków wydała ksieni kilka tysięcy złotych. N a kilku miejscach łamano mury, mianowicie na kościół. Komnaty najwyższego piętra, znajdujące się pod sadzawką, podwyższono, sadzawkę temsamem usunięto. Również usunięto blachę, którą pokryty był ogród na płaskim dachu pałacu. Na ogół jednak utrzymanoi 12) Mott y: 1. c. str. 126. B. R r kp. 20. Ki on. Ben.

A. P. P. Klasztory Pozn. Bened. Cl, C 19c.

A. U. D. Akta wszyte w "Generalia". 1842-75.

l1:i) Nazwa Kozia jest świeżej daty i tyczyła dawniej ulicy Świętcstawskiej, ob. Jezuickiej. War s c h a u c r A d o l f: S tadtbuch von Poseil, t. L, Poznań 1892, str. 60* i mapa.

lU) Niewyraźne ślady tej uliczki spotykamy na sztychu Brauna 1M) Dzisiejszy dom przy ul. Jezuickiej i. Obecny nr. hip. 216, i?awn. 261. A. S. G. Akta hip. S1. Miasto 216.

IW) B. B. rkp. 20 Ki en. Ben.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry