SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 2001 Nr4 ; Pensje gimnazja licea

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

PENSJE, G IMNAZJA, LICEA

HANNA KÓĆKA-KRENZ, Archeologiczne świadectwa o początkach szkolnictwa w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, Szkoły poznańskie w okresie przedrozbiorowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 JUSTYNA MORAS, Na pensji w XIX-wiecznym Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . .28 HELENA RZEPECKA, Historja pensji Anny i Anastazji Danysz. . . . . . . . . . . . .46 EWARYST ESTKOWSKI, Czego uczyć w polskich szkołach elementarnych w ogóle, a w wiejskich szczególnie? (Wypracowanie odczytane na XIII. posiedzeniu pedagogicznem w Poznaniu). . . . . . . . . . . . . . . . .55 KATARZYNA MĘCZYŃSKA, Kochająca Cię opiekunka Anastazja Warnka (1838-1922). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 KATARZYNA MĘCZYŃSKA, "W arnkówny - zakład główny".

Wyższa szkoła żeńska Anastazji Warnka 1871-1912. . . . . . . . . . . . . . . . .81 WALDEMAR KAROLCZAK, Z dziejów szkółki i seminarium freblowskiego Walerii Puftke w Poznaniu w latach 1892-1915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 ZDZISŁAWA SMUSZKIEWICZ, Z dawnych dziejów poznańskiej Dąbrówki (1830-1939). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 DANUTA PIOTROWSKA-SZULCZEWSKA, Z odległych wspomnień O Marii Swinarskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 WACŁAWA MAŁECKA, Trzy pokolenia dąbrówczanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 JAKUB SKUTECKI, Zapomniana szkoła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 MAGDALENA MRUGALSKA-BANASZAK, O wildeckiej szkole. Kronikarski zapis z lat 1873-1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 ARTUR JAZDON, Podręczniki w ofercie wydawców poznańskich (1831-1862). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 MAGDALENA M RUGALS KA-BANAS ZAK, Budynki szkolne podmiejskich gmin włączonych do Poznania w 1900 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 JAKUB SKUTECKI, O budowaniu i urządzaniu szkół, czyli bryk z niemieckiego podręcznika architektury. . . . . . . . . . . . . . . .215 ANDRZEJ JAZDON, "Paganinim wprawdzie nie był...", czyli rzecz o nauczaniu muzyki w Poznaniu do 1918 roku . . . . . . . . . .232 JUSTYNA GULCZYŃSKA, Niepubliczne szkoły średnie ogólnokształcące w Poznaniu w okresie międzywojennym. . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Kto dzisiaj pamięta Szkołę Przygotowawczą pani Kusztelanowej? . .262 ZENON MATUSZAK, Moje wspomnienia z lat szkolnych . . . . . . . . . . . . . . . . .265 GRZEGORZ ŁUKOMSKI, Zjazdy wychowanków i profesorów Gimnazjum św. Marii Magdaleny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 ANNA MARCINIAK, Nauczyciele poznańscy wśród założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

ANDRZEJ KRÓL, Przegląd wydarzeń (sierpień-październik 2001). . . . . . . . . .303

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2001 Nr4 ; Pensje gimnazja licea dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry