KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Oddano zaraz z początku ,,20 panien świeckich na ćwiczenie, potem ich przybywało coraz więcej i tak zacnych domów panien jako i miejskich" 1(1,». Transakcja kupna, dokonana między ksienią Mortęską a magistratem miasta Poznania, pozwala wniknąć w topografję pałacu Górków i w topografję miasta. Pałac Górków zajmował w głównym zrębie kompleks domów przy dzisiejszej ulicy Wodnej 27, Klasztornej 14 i Koziej 29 i 30, a prócz tego zajmował również środkową część kompleksu domów położonych po drugiej stronie Koziej, z wejściem pod nr. 4. Z budynkiem położonym po drugiej stronie Koziej połączony był właściwy pałac gankiem balkonowym na piętrze n"). Wnętrze pałacu posiadało przeważnie komnaty z sklepieniem krzyżowem, z tych niewiele zachowało się w dzisiejszym budynku 111) . Główna fasada pałacu znajdowała się od strony ul Klasztornej; tam też znajdowały się trzy wejścia. Pierwsze z nich znajdowało się niedaleko ul. Koziej, następne wejście, środkowe, z wspaniałym portalem, prowadziło na dziedziniec, wyłożony kamieniem. Wzdłuż trzech ścian dziedzińca prowadził krużganek sklepiony, wyłożony cegłą i otoczony renesansowemi arkadami wspieranemi przez kolumny. W dziedzińcu z całego szeregu kolumn i pilastrów f zachowała się jedna jedyna półkolumna w lewej ścianie dawnego krużganku. Trzecie wejście znajdowało się w pobliżu narożnika ul. Wodnej, czwarte z pięknym portalem, renesansowym znajdowało się od strony ul. Wodnej, dziś już niestety niezachowane. Być może, że na

*>*) B. R. rkp. 20. Kron. Benedykt.

11,,) I}. R. rkp. 20. Kron. Ben.

Całość zabudowań objęta była przez długi okres czasu numerem hip. 190. A. S. G. Akta hip. S1. Miasto t. VI. karta sub. 190.

por. A m. P. XI I). 5; XI D. 13. A. P. P. Klasztory Poznań. Benedyktyński C l; C 19c.

fi) Jest szereg pokoi z sklepieniem krzyżowem w mieszkaniach prywatnych i w sklepie trumien p. Piaseckiego. W sklepie tym zachował się także fragment kolumny.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry