JAK GINĘŁO STARE ZEGRZE.. Fotoreportaż

Kronika Miasta Poznania 2001 Nr3 ; Rataje i Żegrze

Czas czytania: ok. 1 min.

W maju 1985 roku na zlecenie Muzeum Historii Miasta Poznania fotograf "Fotosu" utrwalił na kliszy zabudowania dawnej wsi podmiejskiej Zegrze włączonej do Poznania w 1942 roku. Domy mieszkalne i gospodarstwa na zachowanych fotografiach nie są w najlepszym stanie. Właściciele od kilkunastu już lat nie remontowali swych domostw i zabudowań gospodarczych takie było bowiem polecenie władz miejskich. Rozbudowująca się N owa Dzielnica Mieszkaniowa "Rataje" miała wkrótce wchłonąć tereny starego Zegrza Wszyscy czekali na wielką płytę. Jedynie nieliczne domy pokazane na fotografiach ftoją [Red. ]

Kamienica Klatkiewiczów i dom Piechowiaka przy ul. Ostrowskiej, fot. J. Kołodziejski

Dom Piechowiaka przy ul. Ostrowskiej, widok od frontu

Gospodarstwo Piechowiaków, widok od ul. Rzeczańskiej

Dom Chmielewskich na narożniku ulic Byteńskiej i Rzeczańskiej

· lin« ·

-A \> a

Dom Chmielewskich od strony ogrodu, na drugim planie pierwsze bloki nowego Zegrza

, I i , :

'lfi'T

Dom Klatkiewiczów przy ul. Milczańskiejfe- *Ai

Podwórze gospodarstwa Klatkiewiczów

Stodoła Klatkiewiczow od strony pola

-<Am

'%

Kamieniczka z piekarnią Romana Stricke przy ul. BytenskiejiBife

'.'J .. _. I

.1ifesiiiii

>i*iiif >,' * . .

Dom Marcina Szymkowiaka przy ul. Gotężyckiej, w którym mieściła się plebania nowej parafii

U m

Dom Marcina Szymkowiaka od strony ulicy lm m

¥¥?

mW

J ak ginęło stare Zegrze

Skład makulatury, przed wojną fabryczka papy Chudowicza, fot. z lat 80. XX w., Janusz Pałubicki

Dom Paradowskiech i Wazelich przy ul. Rzeczanskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2001 Nr3 ; Rataje i Żegrze dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry