SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 2001 Nr3 ; Rataje i Żegrze

Czas czytania: ok. 1 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

RATAJE I ZEGRZE

JACEK WIESIOŁOWSKI, Rataje i Zegrze w okresie średniowiecznym i staropolskim (do 1745 roku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ZOFIA WOJCIECHOWSKA, Z rachunków folwarku Żegrze-Rataje i Rataj e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 8 JACEK WIESIOŁOWSKI, Jak Reszczykowie z Zegrza niedopitą szlachtę z karczmy wygnali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 USTAWY WIEJSKIE DlA RATAJ I ZEGRZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 MARIA PARADOWSKA, Bambrzy w Ratajach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 JANUSZ KARWAT, Ratajskie fortyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 WALDEMAR KAROLCZAK, Pamiątki po ratajskim "Sokole". . . . . . . . . . . . . . . . .164 JANISŁAW OSIĘGŁOWSKI, Pływalnie Poznańskiego Towarzystwa Pływackiego na Ratajach w okresie międzywojennym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 ANDRZEJ RYŻYŃSKI, Poznański most Królowej Jadwigi. . . . . . . . . . . . . . . . .181 URSZULA KACZMAREK, Bułgarscy ogrodnicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 BARBARA FABIAŃSKA, Z Romanem Misiem przechadzka po starym Zegrzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 JULIUSZ KUBEŁ, Spis rzeczy ratajskich. Impresje sentymentalne. . . . . . . . . . .225 Jak ginęło stare Zegrze. Fotoreportaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 LIDIA WEJCHERT, TADEUSZ GAŁECKI, Dlaczego Rataje? . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 PIOTR MARCINIAK, Urbanistyka i architektura Rataj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 DANUTA KsIAŻKIEWICZ-BARTKOWIAK, Cyrk w zespole jednostek . . . . . . . . . .293 STEFAN SCHUDY, Ratajskie parafie. Świadectwo tamtych dni . . . . . . . . . . . .308 MAGDALENA RACZKOWSKA, Kościoły na Ratajach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 ADELA NOWAK, Ośrodki handlowe na Dolnym Tarasie Rataj. . . . . .340 JAROSŁAW MULCZYŃSKI, Rzeźby plenerowe na ratajskich osiedlach . . . . . . .349

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2001 Nr3 ; Rataje i Żegrze dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry