MIEJSCA SPRZEDAŻY KRONIKI MIASTA POZNANIA oraz pozycji Biblioteki Kroniki Miasta Poznania

Kronika Miasta Poznania 2001 Nr2 ; Pomniki

Czas czytania: ok. 3 min.

CENTRUM MIASTA

Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44 Księgarnia Naukowa "Podgórna", ul. Podgórna 8 Księgarnia "Jedynka", Al. Marcinkowskiego 21 Księgarnia "Dobra Książka", pi. Wielkopolski 4 Poznańska Księgarnia Naukowa "Kapitałka" , ul. Mielżyńskiego 27/29 Księgarnia Uniwersytecka "U nimar ket", ul. Zwierzyniecka 7 Księgarnia Naukowa PWN, ul. Wodna 8;9 Księgarnia "Militarium" , ul. Libelta 3 Antykwariat im. IK. Żupańskiego, ul. Paderewskiego 3/5 Informacja Turystyczna, Stary Rynek 59 Punkt Księgarski w Ratuszu, Stary Rynek 1 Punkt Księgarski w Collegium Historicum, ul. Św. Marcin 73 Punkt Księgarski w Urzędzie Wojewódzkim, al. Niepodległości 16/18

INNE PUNKTY

Księgarnia "Litera", ul. Bukowska 3 Księgarnia "Nowela" , ul. Dąbrowskiego 35 Księgarnia "Wieżowiec", ul. Grochowska 49 Księgarnia "Wilda", ul. 28 Czerwca 1956 nr 119 Księgarnia "Królewska", Os. B. Śmiałego 17

W cenie hurtowej można nabyć także starsze numery "Kroniki Miasta Poznania" w punkcie sprzedaży na parterze w Urzędzie Miasta, pi. Kolegiacki 17, w godz. 8.00-15.00 oraz w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44, w godz. 10.00-19.00 (soboty i święta 10.00-17.00)

PRENUMERATA DLA INSTYTUCJI: RUCH S.A Oddział Wielkopolski, ul. Jasielska 2, 60-476 Poznań, tel. (061) 823 98 31 w. 123, fax (061) 823 99 91

PRENUMERATA INDYWIDUALNA: Wydawnictwo Miejskie, Redakcja "Kroniki Miasta Poznania", ul. Ratajczaka 44,61-728 Poznań, tel. (061) 851-86-01 w. 200,210

PRENUMERATA ciekawą historię i fascynujące postaci, znakomitych uczonych, świetnych rzemieślników i kupców. Dobre teatry, sławne chóry, nieraz o stuletniej tradycji, wspaniałą architekturę i rozliczne zabytki wysokiej klasy, Z których wszyscy możemy być dumni.

"Kronika Miasta Poznania" przYpomina zapomniane osoby i historie, odkrywa tajemnice. Pragnie rejestrować wszystko, co Poznania dotyczy.

W ostatnich numerach: · Jak wyglądały główne ulice i promenady Poznania sto lat temu? · Co się stało ze znakomitymi rodami kupieckimi Poznania? · Ilu w Poznaniu mamy świętych? · Na czym polega odrębność Chwaliszewa i dlaczego "juchtów" już tam nie ma? · Dlaczego tak mało wiemy o Przemyśle II i kim była Elżbieta Ryksa? · Czy istnieje Poznań w literaturze i literatura w Poznaniu? · Jak wyglądały średniowieczne mury miejskie Poznania? · W jaki sposób Poznań stał się miastem targowym? · Czy Karol Marcinkowski jest bohaterem narodowym? · Jak rozwijał się Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym? · Gdzie leżało najmniejsze miasto Korony Polskiej? · Co zawdzięczamy dawnym poznańskim jezuitom? · Skąd wzięła się nazwa Święty Łazarz? · Jak poznaniacy torowali sobie drogę do niepodległości? · Kim był Jan Lubrański i jakie sąjego zasługi dla Poznania? · Dlaczego lubimy stary Sołacz? · Jak dawniej mieszkali poznaniacy? · Co pozostawili po sobie dawni poznańscy złotnicy? · Dlaczego Jeżyce uważane są za miejsce mityczne? · Co i gdzie pijano w dawnym Poznaniu?

Na wSzYstkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź w "Kronikach Miasta Poznania" ostatnich lat. Jeśli nie udało się Państwu kupić poprzednich tomów, to prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok zamówienia i zaznaczenie numerów, które Państwo chcieliby otrzymać. Zamówione egzemplarze mogą Państwo debrać w redakcji Kroniki lub otrzYmać za pośrednictwem poczty (wyłącznie za zaliczeniem pocztowym). zt................................................gr........... słownie złotych

I Pobrano opłatę

KRONIKA MIASTA POZNANIA SUPEROFERTA DLA PRENUMERATORÓW Tylko W prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom.

W cenę prenumeraty nie wliczono kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO BP lO/Poznań 10204027-3069-360-1 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okres prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia redakcja: Wydawnictwo Miejskie, Kronika Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 teł. 851-86-01 w. 200 i 210wpłacającyo -a -o C3

Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań w łDHI PKO BP I O jPoznań Nniw 10204027 -3069-360-1stempel i podpis pfZY.imującegolJtLi'j"-Ji--i- "-.

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla banku Pokwitowanie dla posiadacza rachunku zł gr zł................................................gr.............. zł................................................gr.............. ..... słownie /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ = złotych złotych złotych wpłacający wpłacający wpłacający -o -o .

.

n&........................................................................... 3 a........................................................................... 1 no er.., J o-o - Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie KRONIKA. MIA5fA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Pomań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań w łDHI PKO BP I O jPoznań w banku PKO BP I O/Poznań w banku PKO BP I O/Poznań Nniw 10204027 -3069-360-1 N rrku 10204027-3069-360-1 N rrku 10204027-3069-360-1 I Pobrano opłatę I Pobrano opłatę j I Pobrano opłatę j stempel i podpis pfZY.imującego L zł.................... stempel l pOdpIS przyjmUjącego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2001 Nr2 ; Pomniki dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry