KRONIKA MIASTA POZNANIAmykowie ""), t. j. w dzisiejszej partji ulic za Św. Marcinem, - byli wogóle najpotężniejszymi magnatami Wielkopolski i przywódzcami luteranów i innowierców w kraju. Łukasz umarł w styczniu w r. 1573, w rok przed przybyciem króla Henryka Walezjusza do Poznania. Przyjmował natomiast Henryka Walezjusza w Poznaniu Andrzej Górka, kasztelan międzyrzecki, który już wcześniej jeździł po Henryka w poselstwie do Francji i pierwszej gościny udzielił królowi w kasztelanji swej, w Międzyrzeczu. Przyjmował króla również brat młodszy Andrzeja, Stanisław, który po wyjeździe Henryka z Poznania gościł go przez dwa dni w swym zamku w Kórniku 10(). Po śmierci najstarszego z braci, Łukasza, spadkobiercą pałacu Górków w Poznaniu był prawdopodobnie Andrzej, a dopiero po jego śmierci odziedziczył Stanisław wraz z wszystkiemi majątkami rodowa siedzibę w Poznaniu - pałac Górków. Po bracie Łukaszu przejął niebawem i godność poznańskiego wojewody. Był też Stanisław najbogatszym panem w Wielkopolsce, na czele dysydentów wichrzył w kraju, wichrzył i z Zborowskimi. Jako stronnik Maksymiljana wzięty był do niewoli pod Byczyną 101), co nie przeszkadzało, że jeszcze długie lata dzierżył stanowisko poznańskiego wojewody. U marł w r. 1592 102) jako ostatni z rodu. Wszyscy synowie Andrzeja Górki, Łukasz, Andrzej i Stanisław, umarli bezpotomnIe. Ród Górków wygasł na zawsze. Po śmierci ostatniego z Górków dobra Górków przeszły w spuściźnie częściowo na rodzinę Działyńskich, częściowo na rodzinę Czarnkowskich. Pałac Górków w Poznaniu, jak również i Złocista kamienica Górków w Starym Rynku i kamienica

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

8») Łuk a s z e w i c z: 1. c. I. 16, 22, 42, 229.

:00) Script rer. Pol. t. XXII. O r z e l s ki: wyd. Kuntzego) 96. - S o b i e s k i W a c ł a w: Polska a Hugenoci po nocy Św. Bartłomieja.

1910. str. 116; 121.

K a l e t k a Ad.: Poznań a Henryk Walezjusz. Kronika Miasta Poznania 1925. Nr. 5/6.

10 1) S o b i e s kiW. : Szkic histor. Warsz; 1904. str. 30, 42.

102) B o n i e c ki: 1. c. Niektóre źródła podają rok 1593.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry