KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Na Andrzeju Górce wygasa przedostatnia generacja Górków. Synowie jego i córki są już ostatnimi przedstawicielami rodu. Z córek starsza, Katarzyna, wyszła zamąż za Janusza Kościeleckiego, a owdowiawszy - za Rafała Działyńskiego.

Przez nią to później klucz rodzinny Kórnik przeszedł w posiadanie Działyńskich. Młodsza z córek, Barbara, poślubiła Andrzeja Czarnkowskiego B:i), kasztelana rogozińskiego i przez nią po śmierci braci reszta dziedzictwa rodowego przeszła na rodzinę Czarnkowskich.

Tymczasem wszakże, po śmierci ojca, synowie dziedziczyli ogromną jego fortunę, wpływy i dostojeństwa. Wszyscy trzej wzrośli na dworze ojca w otoczeniu roznowierców, wychowawcami ich byli Jan z Koźmina i poeta Kuchlerus, apostołowie luteranizmu, pozostali też protestantami do końca życia. W życiu prywatnem wszelako nie okazywali zaciętości wyznaniowej, a nawet świadczyli przysługi swym najbliższym sąsiadom w Poznaniu i przeciwnikom, O. O. Jezu

. t "" ) 1 om .

Najstarszy z braci Górków, Łukasz, znany jest historji i literaturze jako mąż nieszczęśliwej Halszki z Ostroroga, drugi z rzędu Andrzej, ożeniony był z Barbarą Herburtówną, wdową po Piotrze Kmicie, najmłodszy Stanisław, ożeniony był z Elżbietą Sobocką. Łukasz był kasztelanem brzeskim,potem wojewodą brzeskim, łęczyckim, kaliskim, wreszcie poznańskim. On też i jako najstarszy z braci i jako wojewoda poznański zamieszkał w dziedzictwie ojcowskiem w Poznaniu, w pałacu Górków.

Młodsi bracia również mieli w Poznaniu swe dwory. Andizej, który po szeregu starostw, (wałeckie, gnieźnieńskie, kolskie, buskie i jaworowskie), otrzymał z kolei kasztelanję międzyrzecką, miał i w Poznaniu własną siedzibę. Była to kamie

9B) Boniecki wymienia Wojciecha Czarnkowskiego, kronika PIsarzy miejskich Andrzeja, (dok. 86) ,JO) G r a b o w s k i T. : ib.

X. Stan. Z a łask i. Jezuici w Polsce, t. I. 201-209.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry