DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJkaszowi, zapisał również w testamencie fundusz na budowę nowej wieży katedry poznańskiej. Bronzowa płyta nagrobkowa w katedrze poznańskiej, sprowadzona z N orymbergi jeszcze za życia biskupa, należy do największych i najpiękniejszych okazów sztuki późnogotyckiej87). Brat Uriela, Mikołaj, ożeniony z Barbarą z Kutna, pozostawił syna i córkę. (Córka Katarzyna, wyszła zamąż za Jana Juranda z Brudzewa, późniejszego wojewodę łęczyckiego). Syn Łukasz, (ożeniony z Katarzyną, córką Andrzeja, wojewody poznańskiego), przeróżne dzi&rżył godności. Był starostą sieradzkim i kasztelanem spicimirskim, kasztelanem lendzkim i poznańskim, wreszcie starostą generalnym wielkopolskim. W r. 1514 wziął udział w wyprawie moskiewskiej, odznaczył się męstwem w bitwie pod Orszą. Ten to Łukasz Górka buduje sobie pałac w Poznaniu przy ulicy Wodnej około roku 1517 i w stylu późnogotyckim 88). W roku 1535 król Zygmunt Stary mianował Łukasza wojewodą poznańskim, podczas gdy kasztelanję poznańską i starostwo generalne przejął po ojcu, syn Andrzej.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Odtąd przez czas pewien obydwaj Górkowie , t. j. ojciec Łukasz i syn Andrzej, dzierżą władzę najwyższą w Poznaniu.

Po śmierci żony, Katarzyny, poświęcił się wojewoda Łukasz stanowi duchownemu i w r. 1538 został biskupem kujawskim. Umarł w Szamotułach w ar. 1542. W renesansowym grobowcu rodzinnym, znajdującym się w tumie poznańskim w kaplicy św. Krzyża, widzimy w bocznej niszy płaskorzeźbę Łukasza Górki, po drugiej stronie w niszy płaskorzeźbę stryja jego, U riela. Łukasz Górka pozostawił wyżej wspomnianego jedynego syna Andrzeja i dwie córki, Uedną zaślubioną Piotrowi Kmicie, wo

") Boniecki: 1. c.

X. Dettloff: 1. c. passim.

Pajzderski: 1. c. str. 29-30.

88 ' ) Swiadczy o tem data wyryta w sklepach pałacu, o której wspomina Kronika Benedyktynek. B. R. ikp. 20. Kronika Panien Benedyktynek.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry