SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 2001 Nr1 ; Lekarze

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

LEKARZE

JACEK WIESIOŁOWSKI, Okulista Mieszka 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 TOMASZ JUREK, Mistrz Mikołaj - najstarszy znany lekarz poznański . . . . . .9 JACEK WIESIOŁOWSKI, Młode lata doktora Reszki, burmistrza poznańskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 MARIAN J. MIKA, Doktor Józef Strusiek ijego ród. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 LUDWIK ĆWIKLIŃSKI, Żywot i pisma Stanisława Nigra Chrościeskiego, humanisty i lekarza poznańskiego XVI wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 JÓZEF FRITZ, Jan Hieronim Chrościejowski. Z dziejów pediatrii XVI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 EDWARD STOCKI, Księgi medyczne lekarzy poznańskich w bibliotekach szwedzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 WITOLD MOLIK, Polscy lekarze w dziewiętnastowiecznym Poznaniu.

Portret demograficzno-społeczny grupy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 WŁODZIMIERZ WITCZAK, Zapomniany lekarz poznański - doktor Karol Ludwik WolfI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 MARIA HŁYŃ, Expensa mortis - koszty uroczystości pogrzebowych doktora Karola Marcinkowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 ANITA MAGOWSKA, Franciszka Chłapowskiego droga do doskonałości . . . .108 WALDEMAR KAROLCZAK, Doktor Jan Panieński - pionier nowoczesnego wodolecznictwa w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 MAGDALENA MRUGALSKA-BANASZAK, Kamienica poznańskich lekarzy. . . . . .124 WŁODZIMIERZ WIT CZAK, Ksawery Zakrzewski - lekarz i działacz społeczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 ANNA MARCINIAK, Bolesław Krysiewicz, lekarz-pediatra i społecznik, prezes Naczelnej Rady Ludowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 ANITA MAGOWSKA, Niespokojne życie Edwarda Lubicz- Niezabitowskiego ... 159 malarz z umiłowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 KATARZYNA MĘCZYŃSKA, Maria z Wilhelmich Krotoska . . . . . . . . . . . . . . . . .182 TERESA WIZOWA, Wspomnienia doktorowej Wizowej. . . . . . . . . . . . . . .190 JAROSŁAW MATYSIAK, O Ludwiku Skubiszewskim - twórcy Zakładu Anatomii Patologicznej U niwesytetu Poznańskigo. . . . . . . . . . .. ... .226 MARIA ZABRZESKA, Aleksander Schreiber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 MARIA PARADOWSKA, O doktorze Szenicu, jego pacjentach, Wagnerze i hazardzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 ELŻBIETA GRAFFSTEIN-MALKIEWICZ, Włodzimierz Ignacy Graffstein . . . . . . .259 WITOLD MARCINIAK, Profesor Wiktor Dega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 MARIAN KRAWClYŃSKI, Olech Szczepski - lekarz-pediatra, etyk i humanista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 MARIAN KRAWCZVŃSKI, Maria Chmiel - lekarz-pediatra, żołnierz, naukowiec, społecznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 JERZY SAMSON ZAKRZEWSKI, Profesorostwo Zakrzewscy. . . . . . . . . . . . . . . . .298 ANDRZEJ KIERSZ, Profesor Jan Kiersz, czyli poznańska historia pewnego lwowiaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 MARIA DREWS, Kasztelańska 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 JÓZEF SMOLIŃSKI, Smolarz białobrody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 DANUTA KSIĄŻKIEWICZ-BARTKOWIAK, Bręborowicz znaczy lekarz. . . . . . . . . .344 ROMAN TROJANOWICZ, Miałem wspaniałych nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . .366 IWONA GAJDZIŃSKA, Wielkopolanin urodzony na Kresach . . . . . . . . . .378 DAINA KOLBUSZEWSKA, Władysław Manikowski - "chirurg od ręki". . . . . . .395 ANNA MARCINIAK, Poznańscy lekarze - członkowie Polskiej Akademii Nauk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 HANNA BOJCZUK, Lekarze poznańscy, członkowie korespondenci Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422 RYSZARD MARCINIAK, Wydział Lekarski Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół N auk (Zarys dziejów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423 MAŁGORZATA KALASZ, Członkowie Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

ANDRZEJ KRÓL, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (listopad 2000-styczeń 2001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2001 Nr1 ; Lekarze dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry