MIEJSCA SPRZEDAŻY KRONIKI MIASTA POZNANIA oraz pozycji Biblioteki Kroniki Miasta Poznania

Kronika Miasta Poznania 2000 Nr4 ; Na frasunek

Czas czytania: ok. 5 min.

CENTRUM MIASTA

Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44 Księgarnia "Staromiejska", ul. Wodna 23 Księgarnia Naukowa "Podgórna", ul. Podgórna 8 Księgarnia "Jedynka", Al. Marcinkowskiego 21 Księgarnia Naukowa "Ossolineum", Al. Marcinkowskiego 3 O/narożnik ul. 23 Lutego Księgarnia "Dobra Książka", pi. Wielkopolski 4 Księgarnia "Kapitałka", al. Niepodległości 4 Księgarnia Uniwersytecka" U nimarket" , ul. Zwierzyniecka 7 Antykwariat im. J. K. Żupańskiego, ul. Paderewskiego 3/5 Informacja Turystyczna, Stary Rynek 59 Punkt Księgarski w Ratuszu, Stary Rynek 1 Punkt Księgarski w Collegium Historicum, ul. Św. Marcin 73 Punkt Księgarski w Urzędzie Wojewódzkim, al. Niepodległości 16/18 Punkt Księgarski w U rzędzie Miasta, pi. Kolegiacki 1 7

INNE PUNKTY

Księgarnia "Litera", ul. Bukowska 3 Księgarnia "Nowela", ul. Dąbrowskiego 35 Księgarnia "Wieżowiec", ul. Grochowska 49 Księgarnia "Wilda", ul. 28 Czerwca 1956 nr 119

W cenie hurtowej można nabyć także starsze numery "Kroniki Miasta Poznania" w punkcie sprzedaży na parterze w U rzędzie Miasta, pi. Kolegiacki 17, w godz. 8.00-15.00 oraz w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44, w godz. 10.00-19.00 (soboty i święta 10.00-17.00)

PRENUMERATA DLA INSTYTUCJI: RUCH S.A Oddział Wielkopolski, ul. Jasielska 2, 60-476 Poznań, tel. (061) 823 98 31 w. 123, fax (061) 823 99 91

PRENUMERATA INDYWIDUALNA: Wydawnictwo Miejskie, Redakcja "Kroniki Miasta Poznania", ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. (061) 851-86-01 w. 200, 210

PRENUMERATA ciekawą historię i fascynujące postaci, znakomitych uczonych, świetnych rzemieślników i kupców. Dobre teatry, sławne chóry, nieraz o stuletniej tradycji, wspaniałą architekturę i rozliczne zabytki wysokiej klasy, Z których wszyscy możemy być dumni.

"Kronika Miasta Poznania "przypomina zapomniane osoby i historie, odkrywa tajemnice. Pragnie rejestrować wszystko, co Poznania dotyczy.

W ostatnich numerach: Jak wyglądały główne ulice i promenady Poznania sto lat temu? Co się stało ze znakomitymi rodami kupieckimi Poznania? Ilu w Poznaniu mamy świętych? Na czym polega odrębność Chwaliszewa i dlaczego "juchtów" już tam nie ma? Dlaczego tak mało wiemy o Przemyśle II i kim była Elżbieta Ryksa? Czy istnieje Poznań w literaturze i literatura w Poznaniu? Jak wyglądały średniowieczne mury miejskie Poznania? W jaki sposób Poznań stał się miastem targowym? Czy Karol Marcinkowskijest bohaterem narodowym? Jak rozwijał się Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym? Gdzie leżało najmniejsze miasto Korony Polskiej? Co zawdzięczamy dawnym poznańskim jezuitom? Skąd wzięła się nazwa Święty Łazarz? J ak poznaniacy torowali sobie drogę do niepodległości? Kim był Jan Lubrański ijakie sąjego zasługi dla Poznania? Dlaczego lubimy stary Sołacz? Jak dawniej mieszkali poznaniacy? Co pozostawili po sobie dawni poznańscy złotnicy? Dlaczego Jeżyce uważane są za miejsce mityczne?

Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź w "Kronikach Miasta Poznania" ostatnich lat. Jeśli nie udało się Państwu kupić poprzednich tomów, to prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok zamówienia i zaznaczenie numerów, które Państwo chcieliby otrzYmać. Zamówione egzemplarze mogą Państwo debrać w redakcji Kroniki lub otrzymać za pośrednictwem poczty (wyłącznie za zaliczeniem pocztowym).

KRONIKA MIASTA POZNANIA zł. , . . . . ., .................................... ..gr. . . . . . . , , , , słownie złotych

Pobrano opłatę

KRONIKA MIASTA POZNANIA SUPEROFERTA DLA PRENUMERATORÓW Tylko W prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom.

W cenę prenumeraty nie wliczono kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO BP I OjPoznań 10204027-3069-360-1 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okres prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia redakcja: Wydawnictwo Miejskie, Kronika Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 tel. 851-86-01 w. 200 i 210wpłacającyc ............................................................... .0 " c/ł a&.,.,.,.,.,....................,.,.,.,.,......................, o T3 -o M.. .. ... .. .. . .. .. . .. .. ... .. ... . .-.............................. Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań w łDkI PKO BP la/Poznań Nff 10204027-3069-360-1stempel i podpis pfZY.imującego

Sx

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla banku Pokwitowanie dla posiadacza rachunku zł........................,"""",..............gr......,......, zł......."...........",..........."...........,gr...,..,......, zł......."...........",..........."...........,gr...,..,......, złotych złotych złotych wpłacający wpłacający wpłacający » T3 .0 T3 r.1 wi IIi 3 i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 £.,........,....,...,....,........,....,...,....,........,....,........,.... ''A o "O v 10 - - Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61- 728 Poznań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań w łDkI PKO BP la/Poznań w łDkI PKO BP la/Poznań w łDkI PKO BP la/Poznań Nrr-ku 10204027 -3069-360-1 Nrr-ku 10204027 -3069-360-1 Nrrku 10204027-3069-360-1 Pobrano opłatę Pobrano opłatę Pobrano opłatę stempel i podpis przyjmującego zł................... . stempel i podpis przyjmującego *))1111111111111111111. stempel i podpis przyjmującego zł................... . nr 1-2/94nr 3/97 nr 4/98 nr 1/99 nr 2/99 nr 4/99 nr 1/2000 nr 3/2000

KRONIKA MIASTA POZNANIA

PRENUMERATA A NA2001 ROK Zamavdam:

Numer Cena za 1 egz. Suma nr 1/2001 13 zł nr 2/2001 13 zł nr 3/2001 13 zł nr 4/2001 13 zł Poprzednie numety: nr 3-4/90 1 zł nr 1-2/94 4,50 zł nr 3/97 6 zł nr 4/98 8 zł nr 1/99 9 zł nr 2/99 9 zł nr 4/99 9 zł nr 1/2000 11 zł nr 3/2000 11 złto kwartalnik ukazujący się od 1923 roku. Od roku 1990 ma nową redakcję i atrakcyjniejszą tematykę.

Numery archiwalne dostępne w prenumeracie: Antologia Losy poznańskiego kupiectwa i handlu Marsz, marsz Dąbrowski Naczelna Rada Ludowa 1918-1920 Władze miejskie Jan Lubrański ijego dzieło Dawne domy i mieszkania Złotnicy Uśmiech Melpomeny

(nakład pozostałych numerów został już wyczerpany)

Razem wpłacam f

PRENUMERATANA2001 ROK

Numer

Cena za 1 egz.

Zamawiam:

PRENUMERATANA2001 ROK PRENUMERATANA2001 ROK

Ilość

Numer

Cena za 1 egz.

Zamawiam: Zamawiam:

Suma

Cena za 1 egz.

13 zł 13 zł 13 zł

Ilość

Suma

Numer

Suma

Ilość

=ZI ZD - C = ZI Z3 = ZI ZUnr 1 2001 nr 2 2001 nr 3/2001x £z ZD = Zł ZU x£ =£ xl I =1 Ix ZI ZU - ZI ZU xZłZł=Złłłl =IZZ JłZI x£Z Zł =Z x ZI ZU =Z ] -£ xC ] -£ xl 1 =1 =Z xl 1 =1 1 Xl I - I 1=1 I xl 1=1 1 xl I =1 I 1=1 l xl 1 =1 1 xl I-I I l =1 l x = Zł xl I-I I 1=1 I xl 1=1 I x I-I I 1=1 1 xl I-I I xl 1=1 1 1=1 1 Razem wpłacam 1_ Razem wpłacam [J Razem wpłacam Q

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2000 Nr4 ; Na frasunek dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry