DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Dr. Wisława Knapowska

DZIEJE FUNDACJI KS. LUDWIKI RADZIWIŁŁOWEJ W POZNANIU

II. G e r m a n i z a c y j n e r z ą d Y F lot t w e 11 a .

1. Rzut oka wstecz na dzieje pałacu Górków I klasztoru Benedyktynek.

Wśród budynków klasztoru Benedyktynek w Poznaniu, przyznanych Szkole Ludwiki patentem królewskim z dnia 5-go lipca 1834 r., znajdował się zabytek sztuki o historyczne m znaczeniu, a był nim pałac Górków. Zabytek ten w aktach hipotecznych Sądu Grodzkiego, (dawniej Powiatowego), zapisany jest po dziś dzień jako własność fundacji im. Ludwiki, a te msamem pośrednio przynależy U czelni żeńskiej im. Dąbrówki w Poznaniu. W pałacu Górków mieściła się Szkoła Ludwiki przez blizko pół wieka. Przez lat 44 przeżywały uczenice Zakładu lata szkolne w budynku, którego istnienie samo przez się stwarza atmosferę historyczną, wskrzeszając minione tradycje i pamiątki kulturalne. Po dziś dzień wychowanki Uczelni Dąbrówki pielgrzymują do swej własności historycznej, dumne z jej posiadania, a ciekawe zamierzchłych jej dziejów. Ze względu na wartość historyczno-dydaktyczną, jaką budynek ten przedstawia dla wychowanek Uczelni Dąbrówki, wypadnie nam bliżej wniknąć w zamierzchłe jego dzieje. Równocześnie na podstawie źródeł określamy topografję gruntów i budynków, stanowiących były pałac Górków w kompleksie dzisiejszej własności fundacji im. Ludwiki, przyczem dość wy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry