KRONIKA MIASTA POZNANIApada z całego departamentu 900 ludzi'''). Z tych już jest pod bronią i z bronią, choć niekalibrową i bez bagnetów 226 głów. Mianowałem tego pułku pułkownikiem Kaszyckiego, walecznego i gorliwego obywatela, który już był szefem gwardjów całego departamentu. Ten pułk nie potrzebuje jak tylko dobrych oficerów, żeby wkrótce wyrównał najlepszym linjowym pułkom. Drugi pułk pieszy formuje się ze strzelców. Departament na prędce postanowił ich dostawić 1000, istotnie znajduje się pod bronią 208 4,,). Spodziewam się, iż się z tego zrobi dobry pułk strzelców celnych. Oddaję (ich) ppłkwi Wolniewiczowi, walecznemu i światłemu oficerowi. Żądałem na prędce dostawienia z departamentu 500 jeźdźców, z tych 158 >uż jest pod

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

3i)) Kronika miasta Poznania 1928, str. 102, (Staszewski, Organizacja powstania poznańskiego 1809 r. - tabela dostarczonych gwardzistów) . 40) Stan bataljonu strzeleckiego z 4 maja 1809, (Towarzystwo Przyjaciół N auk w Poznaniu, rkps. 514a, f. 15). 2 ppłk. 1 komp. 2/45, 2 komp. 2/50, 3 komp. 2/51, 4 komp. 2/45. W dniu 6. maja już ich jest znacznie więcej (rkps. 514a, f. 30). 1 komp. 2/80 (odkomenderowanych -/20), 2 komp. 2/78, 3 komp. 2/82 (odkomenderowanych -/20, 4 komp. 2/86 (odkomenderowanych 1/20). Sztab: 2 podpułkowników (z tych odkomenderowany Wolniewicz). 1 podporucznik - adjutant.

Tabela dostarczonych strzelców wedle powiatów z o. maja (rkps.

514a, f 29): powiat babimojski miał dać 94 dał 29 zostało 65 wschowski 82 16 66 " gnieźnieński I powidzki 184 " 52 " 132 wągrowiecki I kościański 70 " 19 " 57 krobski 74 " 17 » ,r>7 krotoszyński 93 »> " 93 międzychodzki (!) 73 " 18 55 obornicki 7 i " 49 25 pyzdrski 65 » 5 60 poznański 81 " 80 1 śremski 54 " 46 8 średzki 50 " 16 34 Razem ,1000 347 653 14

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry