MIEJSCA SPRZEDAŻY KRONIKI MIASTA POZNANIA oraz pozycji Biblioteki Kroniki Miasta Poznania

Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce

Czas czytania: ok. 5 min.

CENTRUM MIASTA

Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44 Księgarnia "Staromiejska", ul. Wodna 23 Księgarnia Naukowa "Podgórna", ul. Podgórna 8 Księgarnia "Jedynka", Al. Marcinkowskiego 21 Księgarnia Naukowa "Ossolineum", Al. Marcinkowskiego 30/narożnik ul. 23 Lutego Księgarnia "Dobra Książka", pi. Wielkopolski 4 Księgarnia " O RPAN", ul. Mielżyńskiego 27/29 Księgarnia "Kapitałka" Jerzy Kędzierski, al. Niepodległości 4 Księgarnia Uniwersytecka" U nimarket" , ul. Zwierzyniecka 7 Antykwariat im. IK. Żupańskiego, ul. Paderewskiego 3/5 Informacja Turystyczna, Stary Rynek 59 Punkt Księgarski w Ratuszu, Stary Rynek 1 Punkt Księgarski w Collegium Historicum, ul. Św. Marcin 73 Punkt Księgarski w Urzędzie Wojewódzkim, al. Niepodległości 16/18 Punkt Księgarski w U rzędzie Miasta, pi. Kolegiacki 1 7

INNE PUNKTY

Księgarnia "Litera", ul. Bukowska 3 Księgarnia "Nowela", ul. Dąbrowskiego 3 5 Księgarnia "Wieżowiec", ul. Grochowska 49 Księgarnia "Wilda", ul. 28 Czerwca 1956 nr 119

W cenie hurtowej można nabyć także starsze numery "Kroniki Miasta Poznania" w punkcie sprzedaży na parterze w Urzędzie Miasta, pi. Kolegiacki 17, w godz. 8.00-15.00 oraz w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44, w godz. 10.00-19.00 (soboty i święta 10.00-17.00)

PRENUMERATA DLA INSTYTUCJI: RUCH SA Oddział Wielkopolski, ul. Jasielska 2, 60-476 Poznań, tel. (061) 823 98 31 w. 123, fax (061) 823 99 91

PRENUMERATA INDYWIDUALNA: Wydawnictwo Miejskie, Redakcja "Kroniki Miasta Poznania", ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. (061) 851-86-01 w. 200, 210

PRENUMERATA ciekawą historię i fascynujące postaci, znakomitych uczonych, świetnych rzemieślników i kupców. Dobre teatry, sławne chóry, nieraz o stuletniej tradycji, wspaniałą architekturę i rozliczne zabytki wysokiej klasy, Z których wSzYscy możemy być dumni.

"Kronika Miasta Poznania" przypomina zapomniane osoby i historie, odkrywa tajemnice. Pragnie rejestrować wszystko, co Poznania dotyczy.

W ostatnich numerach: · Skąd się wziął w Poznaniu kult Bożego Ciała? · Jak wyglądały główne ulice i promenady Poznania sto łat temu? · Co się stało ze znakomitymi rodami kupieckimi Poznania? · Ilu w Poznaniu mamy świętych? · Na czym polega odrębność Chwaliszewa i dlaczego "juchtów" już tam nie ma? · Dlaczego tak mało wiemy o Przemyśle II i kim była Elżbieta Ryksa? · Czy istnieje Poznań w literaturze i literatura w Poznaniu? · Jak wyglądały średniowieczne mury miejskie Poznania? · W jaki sposób Poznań stał się miastem targowym? · Czy Karol Marcinkowski jest bohaterem narodowym? · Jak rozwijał się Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym? · Gdzie leżało najmniejsze miasto Korony Polskiej? · Co zawdzięczamy dawnym poznańskim jezuitom? · Skąd wzięła się nazwa Święty Łazarz? · Jak poznaniacy torowali sobie drogę do niepodległości? · Kim był Jan Lubrański ijakie sąjego zasługi dla Poznania? · Dlaczego lubimy stary Sołacz? · Jak dawniej mieszkali poznaniacy? · Co pozostawili po sobie dawni poznańscy złotnicy?

Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź w "Kronikach Miasta Poznania" ostatnich lat. Jeśli nie udało się Państwu kupić poprzednich tomów, to prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok zamówienia i zaznaczenie numerów, które Państwo chcieliby otrzymać. Zamówione egzemplarze mogą Państwo debrać w redakcji Kroniki lub otrzYmać za pośrednictwem poczty (wyłącznie za zaliczeniem pocztowym).

KRONIKA MIASTA POZNANIA zł................................................gr........... stownie złotych

KRONIKA MIASTA POZNANIA SUPEROFERTA DLA PRENUAfERATORÓW

Pobrano opłatę

Tylko W prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom W cenę prenumeraty nie wliczono kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO BP lO/Poznań 10204027-3069-360-1 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okr<es prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia redakcja: Wydawnictwo Miejskie, Kronika Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 tel. 851-86-01 w. 200 i 210wpłacający

>.

-3

· en

5Ha«

T3 Ccc ..

Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań włDKI PKO BP lO/Poznań Nr r ku 10204027 -3069-360-1stempel i podpis pfZY.imującegos<

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla banku Pokwitowanie dla posiadacza rachunku zł................................................gr.............. zł................................................gr.............. zł................................................gr.............. złotych złotych złotych wpłacający wpłacający wpłacający .0 '0 .0 o ;u r1 1.,1' es .. 3a.................................................... ...................... 3 &............................................................................ "o 43 "0 u -o . o Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61- 728 Pomań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Pomań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Pomań w lHłłI PKO BP lO/Poznań w lHłłI PKO BP lO/Poznań w lHłłI PKO BP lO/Poznań Nnim 10204027 -3069-360-1 Nnim 10204027 -3069-360-1 Nnim 10204027 -3069-360-1 Pobrano opłatę Pobrano opłatę Pobrano opłatę j stempel i podpis pfZY.imującego z1................... stempel i podpis pfZY.imującego zl................... stempel i podpis przY.imującego zl..................i nr 1-2/94 nr 3/95 nr 3/97 nr 4/97 nr 4/98 nr 1/99 nr 2/99 nr 4/99 nr 1/2000

KRONIKA MIASTA POZNANIA

PRENUMERAT;S.NA2000 ROK Zamav iam: Numer Cena za 1 egz. ilość Suma nr 1/2000 11 zł nr 2/2000 11 zł nr 3/2000 11 zł nr 4/2000 11 zł Poprzednie numery: nr 3-4/90 1 zł nr 1-2/94 4,50 zł nr 3/95 3 zł nr 3/97 6 zł nr 4/97 6 zł 1 nr 4/98 8 zł nr 1/99 9 zł nr 2/99 9 zł nr 4/99 9 zł Razemi wpłaca 1 1to kwartalnik ukazujący się od 1923 roku. Od roku 1990 ma nową redakcję i atrakcyjniejszą tematykę.

Numery archiwalne dostępne w prenumeracie: Antologia Losy poznańskiego kupiectwa i handlu Bitwa o handel Marsz, marsz Dąbrowski Nasi dawnijezuici Naczelna Rada Ludowa 1918-1920 Władze miejskie Jan Lubrański ijego dzieło Dawne domy i mieszkania Złotnicy

(nakład pozostałych numerów został już wyczerpany)

PRENUMERATA NA 2000 ROK PRENUMERATA NA 2000 ROK PRENUMERATA NA 2000 ROK Zamawiam: Zamawiam: Zamawiam: Numer Cena za 1 egz: ilość Suma Numer Cena za 1 egz. ilość Suma Numer Cena za 1 egz. ilość Suma lir 1 2000 11 zł nr 1 2000 11 zł nr 1 2000 11 zł nr 2 2000 11 zł nr 2 2000 11 zł nr 2 2000 11 zł nr 3/2000 11 zł C nr 3/2000 11 zł 1 J nr 3/2000 11 zł " nr 4 2000 11 zł £ nr 4 2000 11 zł nr 4 2000 11 zł l Poprzednie numery: Poprzednie numery: Poprzednie numery: * n r 3-4 90 lzł * Z Z - Z Z nr 3-4 90 lzł x f Z Z - Z Z 4,50 zł Z - Z nr 1-2 94 4,50 zł xZ Z =Z nr 1-2 94 4 AO zł x [Z Z =C 3 zł » C nr 3 95 3 zł x =£ nr3 95 3zł x -C 6 zł 23 =Z nr397 6 zł xZ I - C nr397 6 zł x [ [ H =C f, zł 1=1 1 nr 4/97 6 zł xl I = 1 1 nr 4/97 A zł xl 1 = 1 1 8 zł xl I =1 1 nr 4/98 8 zł Xl 1 =1 1 nr 4/98 8 vi xl 1 = 1 1 9 zł xl 1 = 1 1 nr 1/99 9 zł xl I - I I nr 1/99 9 zł xl 1 = 1 1 9 zł xl 1 =1 I nr 2/99 9 zł xl I - I I nr 2/99 9 zł xl 1 = 1 1 nr 4 99 9 zł X I I = I I

Razem wpłacam f

Razem wpłacam V

Razem wpłacam [_

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry