KRONIKA MIASTA POZNANIAmiał pod swemI rozkazami nieco wojska regularnego 81), radby otrzymać podobny zasiłek, zwraca się więc do Dąbrowskiego w dniu 26 kwietnia ): "departament kaliski ma cokolwiek kawalerji ja dotąd ani jednego człowieka zbrojnego niemam i wątpię, żeby można było co zebrać nie mając żadnej od wojska regularnego pomocy, ani zasłony. Jeżeli panowie nic nam nie przyślecie i w bardzo krótkim czasie, będziecie zapewne odcięte mi i od nas i od fortec nadodrzańskich i od głównej armji, a nieprzyjaciel będzie korzystał z podatków i zapasów krajowych". Podobnie o pomoc wojskową prosił Wybicki ;1), a nawet piezes Rady Stanu Potocki przedkładał ks. Józefowi te potrzeby'). Wszyscy oni jednak zdawali sobie sprawę, że sporo czasu upłynie zanim wojsko nadejdzie, przeto Kosiński z Wybickim próbowali, czy nie dałoby się zatrzymać dywizję saską wracającą do kraju z pobojowiska raszyńskiego "). W tym sensie musieli oni napisać do króla, skoro 2 maja otrzymali depeszę od ministra sekretarza stanu Brezy, iż król niema nic przeciw temu by dywizja pozostała, gdy jednak z tym przesłano wezwanie do jej dowódcy gen. Dyherrn, ten odparł, iż niema w tym względzie rozkazu królewskiego i marsz kontynuował, potem był już w Saksonji i sprawa cofnięcia go do Wielkopolski stała się nie aktualną. Tymczasem zamiast pomocy ze stro

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

.') Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 170.

5 p. p. - depozyt w Kaliszu 5/238 I , ", ./-uw ])i)ik. Pretwitz z o p. p.

( p. p. - depozyt w Kaliszu - 5/103 j 4 p. j. - depozyt w Krotoszynie - 3/181 - kptn. Radziejowski (nr. 178), (część depozytu 4 p. strzelców konnych była na linji bojowej z pikiem Biernackim i szefem szwadronu Wachowiczem, około 40 ludzi). _12) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr 80.

3:i) Roczniki Historyczne, t. N, 1928, str. 88-89, (Staszewski, Raporta Wybickiego z 1809 r.). M) Kronika miasta Poznania 1928, str. 99- 100, (Staszewski, Organizacja powstania poznańskiego 1809 r.). :i5) Kwartalnik historyczny 1928, str. 793-5, (Willaunie, Recenzja rozprawy cytowanej pod nr. 34). 12

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry