POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 Rwienia się do Poznania. Wszak my Bydgoszcz zasłaniamy. Nim kawalerja przyjdzie od Zakroczymia czas długi, a tymczasem ten departament i kaliski godzien jaknajdzielniejszego opatrzenia w wszystkich stosunkach... nie żałujcie nam dać co(ś) regularnego żołnierza, przez którego zrobić możemy dzielną dywersję, ale dawajcie zamiast obietnic, s k u t k i prę d k i e , żeby nie była m u s z t a r d a po o b i e d z i e. Nie piszcie nam z a c h ę c e ń, p o c h wał, bo czas próżny tracicie; dajcie pomoc, jeśli możecie, albo napiszcie jasno, szczerze, że nas wszystkim djabłom oddajecie. To nas nie ustraszy, poczty mej nie opuszczę ale już pewny będę jak moim honorem, sławą kraju i mym życiem urządzić". Prosił jednak o surową naganę dla komendantów placu, "niegodnych... imienia oficerów, uciekają, porzucają swe miejsca na sam odgłos fałszywy i największy postrach ro jnoszą" . Szerzony popłoch dezorganizował powstanie, zdawali sobie z tego sprawę Austrjacy i w tym celu wysłane były oddziały huzarów w kierunku Wielkopolski, aby nie dopuścić do wytworzenia się tam siły zbrojnej. Wybicki i Kosiński widzą to i zgodnie zasyłają prośby o osłonę w postaci oddziału jazdy, któraby jak w wyżej cytowanym liście Wybickiego dodała powstańcom otuchy, Kosiński z zazdrością spoglądał na kaliski departament, gdzie major II (kaliskiej) legji gen, Skórzewski

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

5 p. strz. korni. - płk. Turno.

I szwadron - szef szwadronu Sokolnicki I I II szwadron - szef szwadronu Berko j J a M o n n a 26/561.

III szwadron - szef szwadronu Kurnatowski - Szczuczyn I Detaszament w Przasnyszu, Poznaniu i Warszawie 10/177.

6 p. ułanów - płk. Dziewanowski.

I szwadron - szef szwadronu BrzechfTa I t I II szwadron - szef szwadronu Korytowski j Chełmno 28/629.

III szwadron - szef szwadronu Dembiński - Błonie I Detaszament w Bydgoszczy i Toruniu - 18/216.

Artylerja - szef bataljonu Hurting - Gdańsk - Nowy Dwór - 14/383.

Warszawa - 3/53.

W pułkach, gdzie nie podane są depozyta, znajdowały się one tam, gdzie stało gros pułku, a więc w Toruniu, Chełmnie i Jabłonnie.

;/

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry