SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

JEŻYCE

MACIEJ PRZYBYŁ, Najdawniejsze dzieje terenu "Jeżyc historycznych" w świetle znalezisk archeologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 JACEK WIESIOŁOWSKI, Jeżyce średniowieczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 JACEK WIESIOŁOWSKI, Jeżyce przed Bambrami (XVI-XVII w.). . . . . . . . . . . . JO MARIA PARAD OWSKA, Bambrzy w J eżycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .38 WALDEMAR KAROLCZAK, Z dziejów gminy jeżyckiej pod koniec XIX wieku .. 55 DOROTA LEŚNIEWSKA, Historyczna przestrzeń miejska dzielnicy Jeżyce 80 JAN S KURATOWICZ, Luksusowe osiedle willowe przy ul. Mickiewicza .112 DOROTA LEŚNIEWSKA, Ulica Jana Henryka Dąbrowskiego. . . . . . . . . . . . . . . .123 KATARZYNA KACZMAREK, Historia kościoła i parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana. . . . . . . . . . . . . . . . .146 HANNA HAŁAS, Cmentarz parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na J eżycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 ALEKSANDER ŁUKASIEWICZ, Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . .185 JAN ŚMIEŁOWSKI, Stary Ogród Zoologiczny w Poznaniu, jego historia, obiekty i zwierzęta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 WALDEMAR KAROLCZAK, Mieszkańcy wysp Samoa, czyli niezwykłe atrakcje ogrodu restauracyjnego starego Zoo na Jeżycach w latach 1875-1914.. 221 TADEUSZ GRABSKI, Oddział Przyrodniczy Muzeum Wielkopolskiego na Jeżycach w okresie międzywojennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .236 JANUSZ KARWAT, Z dziejów jeżyckich koszar i oddziałów w nich stacjonujących w latach 1880-1939. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 JAN WOJCIESZAK, Zajezdnia tramwajowa i warsztaty MPK przy ul. Gajowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 O sprzężeniu zwrotnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 MICHAŁ BEIM, Zieleń w urbanistycznym rozwoju Jeżyc. . . . . . . . . . . . . . . . .272 JÓZEF MODRZEJEWSKI, Różne oblicza nowych J eżyc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 JAKUB SKUTECKI, WOJCIECH TROJANOWSKI, O znanych i nieznanych dawnych pocztówkachjeżyckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 JANINA GROCHMALICKA-MIKOŁAJCZYK, Wspomnienie o Prywatnej Szkole Powszechnej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki . . . . . . . . . . .305 ANNA TERLECKA, WIESŁAWA WĘGRZYNOWICZ-LUDWICZAKOWA, "Dziadek", czyli prof. Marian Węgrzynowicz. Wspomnienia córek . . . . . . . . . .320 STANISŁAW JAKÓBCZTI(, Profesor Witold Jakóbczyk, jeżyczanin z wyboru. .. 328 PRZEMYSŁAW BYSTRZYCKI, Pani llia w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 MAŁGORZATA MUSIEROWICZ, Urodzona na Jeżycach, czyli tajemnice i zagadki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 FILIP BAJON, Mityczna kraina Jeżyc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 ... O J eżycach? Proszę bardzo, z Izabellą Cywińską rozmawia EWA OB RĘB OWS KA- PIASECKA . . . . . . . . . .351 Taki rojber jak ja nie może być księdzem, wspomnienia ks. Włodzimierza Okoniewskiego, byłego proboszcza jeżyckiej parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana, spisał WŁODZIMIERZ BOGACZYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 DANUTA KSIĄZKIEWICZ-BARTKOWIAK, W rytm Wejmanów świat się kręci. . . . 368

PRZEGLĄD WYDARZEŃ ANDRZEJ KRÓL, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (luty-kwiecień 2000). . . . .387

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry