WYDAWNICTWO MIEJSKIE

Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce

Czas czytania: ok. 1 min.

MONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miasta Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE Jacek Wiesiołowski (przewodniczący i redaktor naczelny), Jan Skuratowicz, Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak, Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU MIASTA Maciej Frankiewicz

PRZEDSTAWICIEL RADY MIASTA Stanisław Mikołajczak

SEKRETARZ REDAKCJI Danuta Książkiewicz- Bartkowiak

REDAKTOR PROWADZĄCY Marek Ziółkowski

Projekt okładki i karty tytułowej Grzegorz Marszałek

Na okładce: Kamienice przy ul. Roosevelta 4 i 5 i ich detale, fotografie ze zb. MKZ.

ISSN 0137-3552

Opracowanie komputerowe Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań tel. 851-96-85, e-mail: stud_iks@um.poznan.pl

D C I N roZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA feafta Pomań, ul. Heweliusza 40

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2000 Nr2 ; Jeżyce dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry