POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W innych powiatach również niełatwo przychodziło stworzenie siły zbrojnej. Organizator powiatu wschowskiego kpt. Bojanowski inne trudności przedstawiał 2T ) "po niezliczonych trudnościach - pisał - udało mi się już to łagodnością, już to postrachem obudzić głęboko zagrzebany duch obywateli powiatu tego. Już zaczynają się zbierać zawiązki siły zbrojnej, już przecie obywatele przekonali się nie o potrzebie, lecz, że muszą uzbroić się, lecz w tern zbieraniu się zachodzą trudności, któire jak ułatwić... zasięgam rozkazów. Największa część obywateli powiatu tego przystawia niezgrabnych Niemców i udowadnia, iż w wsiach swych żadnych Polaków nie mają. Niżeli brać Niemców nie byłożby lepiej same tylko zdatne z oporządzeniem pobrać konie i na te ochotników powsadzać, na których w Poznaniu zbywać nie powinno, albo też na wzięte tu konie powsadzać kawalerję pułku Męcińskiego 2T a ) bez koni będącą, a która w powiecie tutejszym na kresach stoi. Dziś pod naj surowszą odpowiedzialnością nakazałem podprefektawi, który dosyć niedbale uskutecznia wolę rządu, aby swych sekretarzy po powiecie rozesłał z pomocą znajdującej się tu kawalerji, którzyby wszystko co mogą i gdzie mogą zbierali, jutro więc dopiero spodziewać się mogę, iż szeregowi (i) strzelcy najmocniej zbierać się zaczną. Pośpieszam... donieść, iż miasta powiatu tego nawet tę małą ilość prochu i broni, którą popodawały z największą trudnością ledwo przystawić chcą".

Z nad granicy nadchodziły wieści niepokojące o stosunkach w sąsiednim państwie pruskiem. Wspomniany Bojanowski donosi o rekrutacji na Śląsku, podobnież podp'efekt międzyrzecki - Kurnatowski na podstawie raportów magistratów Sierakowa, Szaromyśla, Bledzewa i Międzyrzecza donosił raportem z dnia 26 kwietnia 2;<) o rozpoczętej w Prusach rekrutacji

27) Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 83. Ze Wschowy 27. IV. 1809 do Kosińskiego. ;i) 4 pułk strzelców konnych.

28) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 84 Kurnatowski do Wybickiego,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry