KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

nie?) zakryć, poruszyć. Do tego kapitulacja Warszawy, strachy, zbliżone forpoczty austrjackie do Kłodawy i już dalej od departamentu kaliskiego się posuwające, tak moich paniczów już i tak niebardzo gorących oziębiły, że zaczęło wszystko stygnąć, ale ja swoje robię i ducha zagrzeję". Jakoż odezwami I przykładem własnym zagrzewał.

Na prowincji organizacja była w toku, ale nIe zawsze wIeści stamtąd przychodziły pomyślne. Z gwardji narodowej miejskiej miał być uformowany pułk piechoty, tymczasem magistrat miasta Kościana donosił 22 ): "gwardja narodowa składa się z wszystkich mieszkańców miasta, wyjąwszy starców około lat 70 mających i czeladź rzemieślniczą... Wszystkie też członki gwardji narodowej zdatne do odbywania straży miejscowej i transportów, ale żaden z członków nie jest tak opatrzony w rekwizyta żołnierzowi potrzebne, aby ze wszystkie m mógł wystąpić". Pomimo jednak tego przedłożenia wybrano naznaczonych 7 ludzi, przyczem każdy otrzymał karabin, 40 naboi i lenung na 24 dni 2 '). Podobnie w Międzyrzeczu"4) próbowali mieszczanie wykazać, że wszyscy w pięciu kompanj.ach 2ft) zebrani obywatele potrzebni są do odbywania służby na miejscu, że żaden bez uszczerbku dla gospodarstwa nie może miasta opuścić. Zastępcy, o których poczynili starania, ciężkie postawili warunki otrzymania na rękę 4 talarów, a od 4 maja stałego wynagrodzenia po 8 gr. dziennie dla siebie, a 16 dla swych żon. I stąd jednak dostarczono ludzi, choć dowódca pułku Kęszycki część musiał odesłać jako niezdatnych i żądać nowych w to miejsce. Podobnie dało 20 zastępców Leszno 2,i) opodatkowując mieszkańców po 1 guldenie na ten cel.

22) Archiwum Państwowe w Poznaniu. Kościan C. 78, str. 67.

S:l) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Kościan C. 78, str. III.

24) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Międzyrzec C. 134.

25) 1 komp. - kptn. Lody. 2 konip. - kptn. Zacher1. 3 komp. - kptn. Klein. 4 komp - kptn. Meisner. 5 komp. żydowska - kptn. Lewin Leopold.

*.) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Depo Leszno C XVIII, A 33,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry