SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 2000 Nr1 ; Złotnicy

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ZŁOTNICY

Spis złotników poznańskich od XV do XVIII wieku wg Tadeusza N ożyńskiego. Materiały do dziejów złotnictwa poznańskiego opracował ZYGMUNT DOLCZEWSKl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..7 ZYGMUNT DOLCZEWSKI, RENATA SOBCZAK-JASKULSKA, Monstrancja Jagiełłowa Z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 PIOTR KORDUBA, Nieznany kielich Mikołaja Auerhana w Farze poznańskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 ZYGMUNT DOLCZEWSKI, RENATA SOBCZAK-JASKULSKA, Kielich z Krobi fundacji Jakuba Mikołaja z Koźminka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 ZYGMUNT DOLCZEWSKI, Między magią a wiarą. Złoty sygnet mieszczański z Poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 JACEK WIESIOŁOWSKI, Złotnika z poetą spór o honorarium autorskie. . .64 ADOLF WARSCHAUER, Kamynowie - poznańska rodzina złotników. . . . . . . .79 ZYGMUNT DOLCZEWSKI, RENATA SOBCZAK-JASKULSKA, Kielich z fundacji Apolonii S truśkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 BARBARA DOLCZEWSKA, Poznański złotnik Jan Mertens. . . . . . . . . . . . . . . . . .98 ZOFIA KURZAWA, Jan Dill - awanturniczy złotnik ijego twórczość. . . .1 03 ALEKSANDRA WASILKOWSKA, O złotnikach wyszkolonych w Krakowie, a działających w Poznaniu w XVII wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . .116 ZYGMUNT DOLCZEWSKI, RENATA SOBCZAK-JASKULSKA, Zloty kielich biskupa Wojciecha Tolibowskiego z Katedry poznańskiej. . . . . . . . . . . .125 ZYGMUNT DOLCZEWSKI, RENATA SOBCZAK-JASKULSKA, Ostensorium w kształcie Arki Przymierza z Katedry poznańskiej. . . . . . .127 ZYGMUNT DOLCZEWSKI, Złotnictwo w XIX-wiecznym Poznaniu . . . . . . . . .131 Spis złotników poznańskich w XIX wieku - do pocz. XX w.

opracował ZYGMUNT DOLCZEWSKl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 "Quasimodo " z ulicy Wrocławskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 WALDEMAR KAROLCZAK, Biżuteria i zegarki z polską symboliką patriotyczną w sklepach jubilerskich w Poznaniu pod koniec XIX wieku. . . . . . . . . .162 PIOTR KORDUBA, Starkowie - rodzina poznańskich złotników. . . . . . . . . . . .181 MAŁGORZATA WYSZYŃSKA, Historie pisane nie tylko złotem . . . . . . . . . . . . .190 KATARZYNA MĘCZYŃSKA, Pamiątkowy puchar. Dar Stanisława Szulca dla miasta z okazji Pe WuKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Poznańscy złotnicy na Pewuce. Relacja "Przeglądu Zegarmistrzowskiego i Złotniczego" z 1929 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 GRAŻYNA BANASZKIEWICZ, Brylanty, szmaragdy, perły L.. Rozmowa z Romualdem Plucińskim, jubilerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

STATUTY CECHOWE

Statuty i wilkierze złotników poznańskich wydał JACEK WIESIOŁOWSKl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

MISCELLANEA

Monografja Bronisława Śniegockiego spisana przez TADEUSZA WIECZORKIEWICZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 ANITA MAGOWSKA, Związki poznańskiego Studium i Oddziału Farmaceutycznego z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą w okresie międzywojennym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 ALEKSANDRA SMOCZKIEWICZOW A, Niemiecki Zakład Fizjologii Roślin na Sołaczu (1939-1945). Słowo o profesorze Marianie Fałkowskim .... 298 FILIP KACZMAREK, Koniec PZPR w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 Nigdy nie musiałem wyjeżdżać z Poznania, z Marianem Pogaszem rozmawia BARBARA FABIAŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325

PRZEGLĄD WYDARZEŃ ANDRZEJ KRÓL, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (listopad 1999 - styczeń 2000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 2000 Nr1 ; Złotnicy dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry