POWSTANIE POZNAŃSKIE 1809 R.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Przybył on bowiem do Poznania 22 kwietnia, objął władzę, a do podwładnych rotmistrzów powstań zaraz wydał rozkaz U) powtarzający wydane dniem pierwej zarządzenia Wybickiego, ponawiał nakaz odstawy do Poznania rekrutów, abszytowanych oficerów, lustracji gwardii narodowej, zalecał odstawę amunicji, prochu, ołowiu, siarki i saletry, zaznaczając, iż kto nie dopełni tego uważany będzie jako niszczący sposoby obrony krajowej i stosownie karanyl') . W dwa dni później 10) wydał Kosiński publiczną odezwę do dawnych generałów powstań wojewódzkich: Węgorzewskiego, Lipskiego I Rydzyńskiego w górnych przemawiając słowach, iż trzeba pokazać "żeśmy prawym potomstwem tych co oswobodzili Wiedeń i co pod Byczyną, austrjacką upokorzyli dumę..,. Już szczęk broni rozlega się po całej krainie! Ojczyzna woła o ratunek i zemstę!... bliższe nieprzyjaciela departamenta już walczą! bierzmy w szlachetny zawody i w gorliwości o dobro kraju nie dajmy się nikomu uprzedzić". Pomimo tych zarządzeń niechętnie obejmował Kosiński swe stanowisko. Wyjeżdżając z Gołań czy 1T) nie miał zapału do wyznaczonej mu komendy, jechał z pewną rezygnacją, "nic nie zrobimy, ale to mnie nie zraża, będę pracował, ile sił pozwoli". Niezadowolony był, że wyznaczono go do Poznania, wraz z Wybickim ,ja wielbię i szanuję talenta Wybickiego, ale SIę nIe zgodzimy". Nie o to przecież tylko szło, wiedział, że

14) Kronika miasta Poznania 1928, str. 359-60, (Staszewski, Raporta z 1809 r.). lB) Skutek tego zarządzenia wykazał, iż np. w Kościanie znalazło się różnej ręcznej broni 57 sztuk, różnych pałaszów - 68 sztuk, pojedynczych pistoletów - 13 sztuk, pik i halabard - 5 sztuk, prochu - tl'Ai funta, ołowiu - 5% funta, skałek - 350 sztuk, kul karabinowych - 124 sztuk, ładunków - 19 sztuk, kul armatnich - 4 sztuki, pozatem gwardja narodowa miała wydane do służby 60 pałaszy i 7 karabinów piechoty przez dowództwo 5 pułku jazdy. (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Kościan C. 78, f. 93, raport, z 25. N.). 10,) Gazeta poznańska 1809 r. nr. 35 z 3. maja.

1T) A. M, Skałkowski, Fragmenty, Poznań 1928, str. 34-35.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry