KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Organizator departamentu gen. Kosiński nie stawił SIę zaraz w Poznaniu. Przeto na barki Wybickiego spadał ciężar ewentualnej obrony departamentu. Wypadki wartko toczyły się na głównym terenie walk pod Warszawą. Wojsko stoczyło krwawą bitwę pod Raszynem. Stolicę oddano w ręce wroga. O tych wypadkach nic w Poznaniu nie wiedziano, wiadomości urzędowe nie nadchodziły i jeno stugębna plotka pantoflową pocztą na wszelkie sposoby przemieniała kronikę wypadków. Wobec biaku wiadomości, a trwogę siejących pogłosek, jedno było pewne, trzeba departamentu bronić i wtedy powstaje W głowie Wybickiego plan obrony, opisuje go później, są jednak pewne dane Ił), że miało to miejsce wkrótce po powrocie z Manieczek i objęciu władzy. Wedle słów Wybickiego: "Niebezpieczeństwo departamentu i wstrzymanie nieprzyjaciela od nagłego napadu zapewniło się na ślesińskich błotach, moście i boru - gać (i?) uboczną kazałem rozerwać, most gotowy do spalenia, po boru rozrzucone strzelcy (i) kosyniery. Egzekwuje mi to wszystko jeden z najczynniejszych urzędników i który nie stchórzył, p. Rożnowski, podprefekt pyzdrski, dodał mu się Ożarowski, komendant placu Ślesina i por. Kowalski, co był w regimencie 12". Plan ten miał tę dobrą stronę, iż utrzymywałby linję przesłaniania na równi z podobnie zorganizowaną osłoną, lewego brzegu Warty do jej zakrętu na zachód koło miasta Koła, zorganizowaną przez departament kaliski 12). Plan ten jednak nie został wykonanym w całej rozciągłości, tak z powodu zaniedbania Rożnowskiego lS) jak i niechęci Kosińskiego.

"") Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego. Plan swój opisuje Wybicki listom z 29. N. (teka XVII, nr. 86), że był wcześniej obmyślany i próbowano go w czyn wprowadzić, świadczy o tern krytyka jego w raporcie gen. Kosińskiego z 23. N. (teka XVII, ni-o 69). Plan obronny Kosińskiego powstał w jakie 2-3 dni później i posiadał z planem Wybickiego sporo cech wspólnych. 12) Archiwum Główne w Warszawie: Ministerjum Wojny X. W.

526 f 218.

łS) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie: Korespondencja gen. Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 120, Wybicki z i. V. 1809.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry