KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ten ostatni bawił w tym czasie w Gołańczy, gdzie administrował dobrami pułkownika Mielżyńskiego, Wybicki był w drodze powrotnej z Warszawy po zakończonym sejmie. Tuż pod Poznanim dogonił go kurjer Rady Stanu wiozący instrukcje i nominacje. Od niego dowiedział się Wybicki o rozpoczętej wojnie, to też zamiast do swych Manieczek, do Poznania drogę skierował, a w tern mieście zastępca prefekta Poniński po otworzeniu depesz wręczył mu nominację. Poniński szybko zorjentował się w sytuacji, już 17 kwietnia, a więc w dniu otrzymania depesz rozsyła okólnik do podprefektów, uwiadamiając o wybuchu wojny z Austrją .'-., Dodawał "bezpieczeństwo kraju wyciąga naj gorliwszej czynności podprefekta i baczeń policyjnych szczególniejszych", należy więc szybko postawić na nogi gwardję narodową, ze strony burmistrzów i kahałów zapewnić sobie pomoc w postaci natychmiastowych raportów w razie gdyby zauważono gdzie osobę podejrzaną o szpiegostwo, lub zaobserwowano zbliżanie się nieprzyjaciela. W dniu 21 kwietnia, to jest nazajutrz po urzędownem objęciu władzy przez Wybickiego, wedle jego słów"), wydali wspólnie naczelnik z zastępcą prefekta rozporządzenie 7) do rotmistrzów powiatowych S); aby ci skoro tylko będą mieli zebranych 10 strzelców,lub jeźdźców natychmiast ich do Poznania odsyłali, opatrzywszy w jakąkolwiek broń palną i 20 ostrych naboi. Wybicki stanąwszy w Poznaniu z pośpiechem

5*) Archiwum Państwowe w Poznaniu. - Pref. pozn. 1748, f. 3-5.

8) Bibljoteka Uniwersytecka w Warszawie, Korespondencja gen.

Dąbrowskiego, teka XVII, nr. 86.

7) Kronika miasta Poznania, 1928, str. 179, (Staszewski, Wybicki i prefektura poznańska wobec organizacji powstania poznańskiego 1809 r.) i str. 357-358 (Staszewski, Raporta z 1809 r.).

8) Powiatu poznańskiego - Konstanty Krzycki, kościańskiego - .lakób Kęszycki, Wachowskiego - Bojanowski, śremskiego - Wojciech Ulatowski, krobskiego - Jan Zaremba, powidzkiego i gnieźnieńskiego - Mlicki, wągrowieckiego - Serafin Ulatowski, babimojskiego - Wawrzyniec Mielecki, obornickiego - Żółtowski, międzyrzeckiego - Alkiewicz, pyzdrskiego - Stan. Poniński.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1930 R.8 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry