KRONIKA MIASTA POZNANIAto kwartalnik ukazujący się od 1923 roku. Od roku 1990 ma nową redakcję i atrakcyjniejszą tematykę.

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło

Czas czytania: ok. 2 min.

nr 3-4/90 nr 1-2/91 nr 1-2/94 nr 3/95 nr 2/96 nr 3/97 nr 4/97 nr 4/98 nr 1/99

Numery archiwalne dostępne w prenumeracie: Antologia Rzemiosło w Poznaniu Losy poznańskiego kupiectwa i handlu Bitwa o handel Targi i jarmarki Marsz, marsz Dąbrowski Nasi dawni jezuici Naczelna Rada Ludowa 1918-1920 Władze miejskie

(nakład pozostałych numerów został już wyczerpany)

PRENUI KTIERATA NA 1« )9 ?ROK Zamawiam: Numer Cena za 1 egz. Ilość Suma nr 1/99 9 zł I I nr 2/99 9 zł x r nr 3/99 9 zł x r nr 4/99 9 zł x\ZZ ZJ Poprzednie nurr ery: nr 3-4/90 łzł x O A nr 1-2/91 łzł xC nr 1-2/94 4,50 zł x r nr 3/95 3 zł x C A nr 2/96 3 zł x H A nr 3/97 6 zł C nr 4/97 fi zł xl I nr 4/98 8 zł xl I Razem wpłacam 4J\ 1 .

, 3!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>-? . \ *>y

PRENUMERATA NA 1999 ROK

PRENUMERATA NA 1999 ROK

Zamawiam: Numer Cena za 1 egz. Ilość Suma 9 zł X I = I 9 zł C 1 'C 9 zł xL J =1 x C2 =Z x AZl=IZZl xC Z =Z Z -£ =C =C H I ] =C fi zł 1 = 1 1

Zamawiam:

Cena za 1 egz.

Ilość

Numer

Suma

9 zł 9 zł 9 zł nr499 9zł Poprzednie numery:

I = I " J = £ ] - tl X£ -Cłzł xfZ Z =Z Z łzł xC H =C H 4 50 zł x CZ Z - Z Z 3 zł x CZ Z =Z Z 3 zł X C H C H 6 zł x d ] =Z fi zł X I I = I I nr 4 *»8 S zł x I

Razem wpłacam f

Razem wpłacam Q

PRENUMERATA NA 1999 ROK

Zamawiam:

Numer

Cena za 1 egz.

Suma

Ilość

9 zł 9 zł 9 zł nr499 9zł Poprzednie numery: x [ x

1 - C I . I H = Cłzł łzł 4 50 zł 3 zł 3 zł 6 zł fi zł I 1

Razem wpłacam f

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry