_'III

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło

Czas czytania: ok. 2 min.

S>MJbc

· JlAuit.

-1'T43

«» tir

Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, tel. 851 96 85,fax 856 04 56 p-mnU stiidAkjtjujunjinziianAyl

:WfSfnSBlrl · 89 t "f f ff fr.

i-S. *.

\J * 6> \.

f:!} łt J J:- v ;:- -vV'lVlnrj a rf ","",-, ' -:-C ').. -, v.A II\, I l zŁ . . . . . .. .................................... ..gr. . . . . . . . . . . słownie złotych

Pobrano opłatę

KRONIKA MIASTA POZNANIA SUPEROFERTA DLA PRENUMERATORÓW Tylko W prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom.

W cenę prenumeraty nie wliczono kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO BP lO/Poznań 10204027-3069-360-1 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okres prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia redakcja (nowa siedziba): Wydawnictwo Miejskie, Kronika Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 tel. 851-86-01 w. 200 i 210wpłacającyo -o ,0 cd

Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań w IJOO PKO BP lO/Poznań Nff 10204027-3069-360-1stempel i podpis pfZY.imującego ! zł,

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla banku Pokwitowanie dla posiadacza rachunku zł................................................gr.............. zt................................................gr.............. zł................................................gr.............. złotych złotych zio Ah wpłacający wpłacający wpłacający '>'> T , ........................................................................... , , !! 8', : ::::::::::::: ,',',','.'.'.' .'.'.' .'.'.'.'::::::::::::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.',', '.',',', 3 a.......................................................................... a s..................................................... ...................... O-{) o-o (\ T1 Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie KRONIKA. MIA5fA POZNANIA KRONIKA. MIA5fA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań ul. Ratajczaka 44, 61- 728 Poznań w łHHI PKO BP I O jPoznań w łHHI PKO BP I O jPoznań w łHHI PKO BP I O jPoznań Nff 10204027 -3069-360-1 Nff-tL 10204027-3069-360-1 Nniw 10204027 -3069-360-1 j Pobrano opłatę ] Pobrano opłatę Pobrano opłatę stempel i podpis pfZY.imującego L zł.................... stempel i podpis pfZY.imującego zł................... . stempel i podpis pfZY.imującego zł.. . . . .. .. . .. .. . .. .. . ,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry