SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło

Czas czytania: ok. 1 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ŚWIAT BISKUPA LUB RAŃ SKI EGO

DANUTA QUIRINI-POPLAWSKA, Z powiązań polsko-włoskich w XV wieku ... 7 JAN PAKULSKI, Krąg rodzinny biskupa Jana Lubrańskiego. . . . . . . . . . . . . . .28 JACEK WIESIOŁOWSKI, Polscy współtowarzysze studiów Jana Lubrańskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 ANZELM WEISS, Postulacja królewska jako istotny czynnik obsady biskupstwa poznańskiego w 1498 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 KONRAD LUTYŃSKI, Kościelna działalność Jana Lubrańskiego jako biskupa poznańskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 PIOTR BUDZAN, ALICJA KARŁOWSKA-KAMZOWA, Działalność fundacyjna biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 JERZY PIKULIK, Kultura muzyczna kręgu Katedry poznańskiej na przełomie XV i XVI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 RYSZARD MARCINIAK, Biblioteka biskupa Jana Lubrańskiego. . . . . . . . . . . . .111 TERESA JAKIMOWICZ, Pomnik nagrobny biskupa Jana Lubrańskiego w Katedrze poznańskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 PIOTR WAWRZYNIAK, Odkrycie reliktu muru obronnego z czasów biskupa Jana Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. . . . . . .136

AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, Academia Lubransciana (1519-1780). Dzieje szkoły od powstania do czasów Komisji Edukacji Narodowej. . . . . . . .141 JÓZEF NOWACKI, Akademia Lubrańskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 RENATA LINETTE, Z dziejów budynku dawnej Akademii Lubrańskiego .... 181 ANNA PAWLACzy](, Krzysztofa Hegendorfa "Racja studiowania". . . . . . . . . .213 JAN SÓJKA, Drukarnia Akademicka w Poznaniu 1689-1780. . . . . . . . . . . . . .236 WANDA KARKUCIŃSKA, Katalog publikacji Drukarni Akademickiej w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 JACEK WIESIOŁOWSKI, Krakowscy profesorowie Akademii Lubrańskiego.

Materiały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299

MISCELLANEA

LEOPOLD CZACHAROWSKI, Organy poznańskie w świetle badań źródłowych (XIVw. -1945r.)............................................. .325 WINCENTY PEZACKI, Pierwsze dziesięć lat pracy Wielkopolskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Poznaniu (1989-1999). . . . . . . . . . .339 JANUSZ SKOCZYLAS, HENRYK WALENDOWSKI, Rola kamienia w architekturze Ostrowa Tumskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 SŁAWOMIR LEITGEBER, Rodzina Żółtowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

ANDRZEJ KRÓL, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (luty - kwiecień 1999) 367

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1999 R.69 Nr2 ; Jan Lubrański i jego dzieło dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry