KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz

Czas czytania: ok. 3 min.

PRENUMERAT ANA1 9915 ROK

(nakład pozostałych numerów został już wyczerpany)

Zama iviam: Numer Cena za l egz. Ilość Suma nr 2/98 8 zł xl nr 3/98 8 zł xl nr 4/98 8 zł xl = Poprzednie numety: nr 3-4/90 l zł xl = 1 nr 1-2/91 l zł xl = 1 nr 3-4/91 l zł xl 1 nr 1-2/92 2 zł xl = l nr 1-2/94 43 zł xl nr 3/95 3 zł xl = l nr 2/96 3 zł xl = 1 nr 1/97 6 zł xl 1 nr 3/97 6 zł xl 1 nr 4/97 6 zł xl Razem wpłacamto kwartalnik ukazujący się od 1923 roku. Od roku 1990 ma nową redakcję i atrakcyjniejszą tematykę.

m 3-4/90 m 1-2/91 m 3-4/91 m 1-2/92 m 1-2/94 nr 3/95 nr 2/96 nr 1/97 nr 3/97 nr 4/97

Numery archiwalne dostępne w prenumeracie: Antologia Rzemiosło w Poznaniu Płyty "vischerowskie" Niemcy i Żydzi w Poznaniu Losy poznańskiego kupiectwa i handlu Bitwa o handel Targi i jarmarki , Srodka, Ostrówek, św. Roch Marsz, marsz Dąbrowski N asi dawni jezuici

PRENUMERATA NA 1998 ROK PRENUMERATA NA 1998 ROK PRENUMERATA NA 1998 ROK Zamawiam: Zamawiam: Zamawiam: Numer Cena za l egz. Ilość Suma Numer Cena za l egz. Ilość Suma Numer Cena za l egz. Ilość Suma nr 2/98 8 zł xl l = l l nr 2/98 8 r t xl l =1 l nr 2/98 8 zł xl l =1 l nr 1/98 8 zł xl - 1 1 nr 1/98 8 vi X I =1 l nr 1/98 8 rf Xl - 1 1 nr 4/98 8 zł x I =1 I nr 4/98 8 zł x 1 =1 1 nr 4/98 8 zł * 1 =1 T Poprzednie numety: Poprzednie numety: Poprzednie numety: nr 3-4/90 l zł »C =1 l nr 3-4/90 Izł xC i =1 l nr 3-4/90 l zł xl = 1 1 nr 1-2/91 l zł KC - 1 1 nr 1-2/91 l zł xT =1 l nr 1-2/91 l zł C - 1 1 nr 3-4/91 l zł xr =1 l nr 3-4/91 l zł xr =1 l nr 3-4/91 l zł xr = 1 1 nr 1-2/92 2 zł «C =1 l nr 1-2/92 2 zł x [-- - 1 1 nr 1-2/92 2 zł x [Z - 1 1 nr 1-2/94 4,50 zł xQ =1 l nr 1-2/94 4,50 zł xCL =1 1 nr 1-2/94 4,50 zł x IZ =1 l nr 3/95 3 zł xC - 1 1 nr 3/95 3 zł xC = 1 1 nr 3/95 3 zł x [ I - 1 1 nr 2/96 3 zł x f- = 1 1 nr 2/96 3 zł x[Z - 1 1 nr 2/96 3 zł xC - 1 1 nr 1/97 6 zł « C - 1 1 nr 1/97 6 zł x d - 1 1 nr 1/97 6 zł xl Z = 1 1 nr 3/97 6 zł x[Z =1 l nr 3/97 6 zł « C - 1 1 nr 3/97 6 zł x[Z = 1 1 nr 4/97 6 zł xl Z =1 l nr 4/97 6 zł xC = 1 1 nr 4/97 6 zł xl Z = 1 1 Razem wpłacam 1 1 Razem wpłacam 1 1 Razem wpłacam C n

BIBLIOTEKA UN1\WE1RSYTECKA W POZN/WNIU YTELNIA ZBIORÓW SPECJALNYC 195517

.. .

-

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry