MIEJSCA SPRZEDAŻY KRONIKI MIASTA POZNANIA oraz pozycji Biblioteki Kroniki Miasta Poznania

Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz

Czas czytania: ok. 3 min.

CENTRUM MIASTA

Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44 Księgarnia "Staromiejska", ul. Wodna 23 Księgarnia "Ibis", ul. Wielka l O Księgarnia Naukowa "Podgórna", ul. Podgórna 8 Księgarnia "Jedynka", Al. Marcinkowskiego 21 Księgarnia Naukowa "Ossolineum", Al. Marcinkowskiego 3 O/narożnik ul. 23 Lutego Księgarnia "Dobra Książka", pi. Wielkopolski 4 Księgarnia "ORPAN", ul. Mielżyńskiego 27/29 Księgarnia "Kapitalka" Jerzy Kędzierski, al. Niepodległości 4 Księgarnia Uniwersytecka "U nimarket", ul. Zwierzyniecka 7 Księgarnia "Cafe Głos", ul. Ratajczaka 39 Antykwariat im. J.K Żupańskiego, Stary Rynek 53/54 Informacja Turystyczna, Stary Rynek 59 Punkt Księgarski w Ratuszu, Stary Rynek l Punkt Księgarski w Collegium Historicum, ul. Św. Marcin 73 Punkt Księgarski w Urzędzie Wojewódzkim, al. Niepodległości 16/18 Punkt Księgarski w U rzędzie Miejskim, pi. Kolegiacki l 7

INNE PUNKTY

Księgarnia "Litera", ul. Bukowska 3 Księgarnia "Nowela", ul. Dąbrowskiego 3 5 Księgarnia "Wieżowiec", ul. Grochowska 49 Księgarnia "Bestseller", ul. Kraszewskiego

W cenie hurtowej można nabyć także starsze numery "Kroniki Miasta Poznania" w punkcie sprzedaży na parterze w U rzędzie Miejskim, pi. Kolegiacki 17, w godz. 8.00-15.00 oraz w Centrum Informacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 44, w godz. 10.00-19.00 (soboty i święta 10.00-17.00)

PRENUMERATA DLA INSTYTUCJI: RUCH SA Oddział Wielkopolski, ul. Jasielska 2, 60-476 Poznań, tel. (061) 823 98 31 w. 123, fax (061) 823 99 91

PRENUMERATA INDYWIDUALNA: Wydawnictwo Miejskie, Red. "Kroniki Miasta Poznania", ul. Ratajczaka 44,61-728 Poznań, tel. (061) 851-86-01 w. 200,210

PRENUMERATA ciekawą historię i fascynujące postaci, znakomitych uczonych, świetnych rzemieślników i kupców. Dobre teatry, sławne chóry, nieraz o stuletniej tradycji, wspaniałą architekturę i rozliczne zabytki wysokiej klasy, Z których wszyscy możemy być dumni.

"Kronika Miasta Poznania"przypomina zapomniane osoby i historie, odkrywa tajemnice. Pragnie rejestrować wszystko, co Poznania dotyczy.

W ostatnich numerach: · Dlaczego powrót płyt "vischerowskich" do Poznania ma tak duże znaczenie dla kultury? · Jak to było, gdy Niemcy i Żydzi mieszkali tutaj, obok nas Polaków? · Skąd się wziął w Poznaniu kult Bożego Ciała? · Jak wyglądały główne ulice i promenady Poznania sto lat temu? · Co się stało ze znakomitymi rodami kupieckimi Poznania? · Ilu w Poznaniu mamy świętych? · Na czym polega odrębność Chwaliszewa i dlaczego "juchtów" już tam nie ma? · Dlaczego tak mało wiemy o Przemyśle II i kim była Elżbieta Ryksa? · Czy istnieje Poznań w literaturze i literatura w Poznaniu? · Jak wyglądały średniowieczne mury miejskie Poznania? · W jaki sposób Poznań stał się miastem targowym? · Czy Karol Marcinkowskijest bohaterem narodowym? · Jak rozwijał się Poznań w dwudziestoleciu międzywojennym? · Gdzie leżało najmniejsze miasto Korony Polskiej? · Co zawdzięczamy dawnym poznańskimjezuitom? · Jak budowano współczesny Poznań?

Na wszystkie te pytania znajdą Państwo odpowiedź w "Kronikach Miasta Poznania" ostatnich lat. Jeśli nie udało się Państwu kupić poprzednich tomów, to prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok zamówienia i zaznaczenie numerów, które Państwo chcieliby , otrzymac. Zamówione egzemplarze mogą Państwo debrać w redakcji Kroniki lub otrzymać za pośrednictwem poczty (wyłącznie za zaliczeniem pocztowym)zł.. .. .. ..

gr

KRONIKA MIASTA POZNANIA SUPEROFERTA DLA PRENUAfERATORÓWsłownie złotych

Pobrano opłatę

Tylko W prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom.

W cenę prenumeraty nie wliczono kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO BP lO/Poznań 10204027-3069-360-1 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okres prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia redakcja (nowa siedziba): Wydawnictwo Miejskie, Kronika Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44 tel. 851-86-01 w. 200 i 210wpłacający

Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań włDkl PKO BP lO/Poznań Nrr.w 10204027-3069-360-1stempel i podpis pfZY.imującego

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla banku Pokwitowanie dla posiadacza rachunku zł................................................W.............. zł................................................W.............. zł................................................W.............. złotych złotych złotych wpłacający wpłacający wpłacający ; ''2 .0 r .:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : «J « o -o o-o Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie Wydawnictwo Miejskie KRONIKA MIASTA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA KRONIKA MIASTA POZNANIA ul. Ratajczaka 44, 61- 728 Pomań ul. Ratajczaka 44, 61- 728 Pomań ul. Ratajczaka 44, 61-728 Pomań w 00nku PKO BP I O /Poznaó wOOnku PKO BP I O /Poznaó wOOnku PKO BP I O /Poznaó Nrrku 10204027-3069-360-1 Nrrku 10204027-3069-360-1 Nrrku 10204027 -3069-360-1 Pobrano opłatę Pobrano opłatę Pobrano opłatę stempel i podpis prZ)jmującego zł................... . stempe! i podpis pfZY.imującego zł................... . stempel i podpis pfZY.imującego *-.-.-........

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry