WYDAWNICTWO MIEJSKIE

Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz

Czas czytania: ok. 1 min.

KROOTlKA MIASTA FOZMAMUA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miasta Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE Jacek Wiesiołowski (przewodniczący i redaktor naczelny), Jan Skuratowicz, Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak, Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU MIASTA wiceprezydent Jacek Łukomski

PRZEDSTAWICIEL RADY MIASTA Janusz Pazder

SEKRETARZ REDAKCJI Danuta Książkiewicz- Bartkowiak

REDAKTOR PROWADZĄCY Magdalena Warkoczewska

Projekt okładki i karty tytułowej Grzegorz Marszałek

Na okładce: Ogród Botaniczny z widoczną zabudową ul. Nowoogrodowej (ob. Matejki), pocztówka z 1907 roku; kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu, pocztówka z ok. 1916 roku. Wł. Muzeum Historii Miasta Poznania.

ISSN 0137-3552

Skład i łamanie komputerowe Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44,61-728 Poznań

POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA ImlmM»n»1 Pomań, ul. Heweliusza 40

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr3; Święty Łazarz dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry