ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Jak Krauthofer został protestantem.

W ostatnim numerze ..Kroniki miasta Poznania" przypomina Dr. W ojtkowski, ..jak Krauthofer stał się Krotowskim' '. W związku z tą notatką nie od rzeczy będzie wskazać na -' o ile mi wiadomo -- nieznany szczegół z życia Krauthofera, stanowiący ważny przyczynek do jego charakterystyki, miano. wicie na sprawę porzucenia przezeń katolicyzmu i przejścia na protestantyzm. Mówią nam o tern akta kościoła ewangelickiego ś. Jana w Lesznie l) i Archiwum Państwowego w Poznaniu ').

1) Akta kościoła ewangelickiego Ś. Jana w Lesznie p. 1.: ,.Parochial-Zugehorigkeit. Protokolle iiber den Eintritt neuer Mitglieder in die Parochie" (sygn.: "A. V. Nr. 4 a,. Band I"), karta 5. "Verhandelt Lissa am 26-ten Februar 1845.

Am heutigen Tage erschien der Herr Justiz - Commissarius Krauthofer ans Po sen vor den unterzeichneten Geistliehen der evangelischen Gemeine zU St. Johannes und sprach den Wunsch aus, in die Gemeinschaft der evangelischen Kirche aufgenommen zu werden, nachdem er bisher der katholischen Kirche angehort, in ihren Lehren und Gesetzen aber nieht ferner Befriedigung fin den konne. Der unterzeichnete Geistliche machte den Hercn p. Krauthofer, der sich noch besonders durch einen vorgelegten Pass legitimirte, auf die Wichtigkeit seines beabsichtigten Uebertrittes zur evangelischeu Kirche aUfmerksam, erklarte aber, dass er denselben, nachdem er sich von dessen festem, wohlerwogenen Entschlusse iiberzeugt, in die Gemeinschaft der evangelischen Kirche aufzunehmen bereit sei.

Herr p. Krauthofer begehrte hierauf ein Zeugniss iiber seine Aufnahme in die evangelische' Kirche, zu dessen sofortiger Ausfertigung der unterzeichnete sich bereit erklarte. (-) Jakób Krauthofer. (-) Schiedewitz".

Tytuł cytowanych wyżej akt (w tłumaczeniu: "Przynależność parafjaIna. Protokóły wstępu nowych członków do parafji") wzbudzić może mylne mniemanie, jakoby Krauthofer został członkiem parafji

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry