WYDAWNICTWO MIEJSKIE

Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr2; Inteligencja poznańska, historia i wspomnienia

Czas czytania: ok. 1 min.

KEOMUBCA MHA TA POZNAMHA ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miejskiej Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE Jacek Wiesiołowski (przewodniczący i redaktor naczelny), Jan Skuratowicz, Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak, Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU MIASTA wiceprezydent Jacek Łukomski

PRZEDSfAWICIEL RADY MIEJSKIEJ Janusz Pazder

SEKRETARZ REDAKCJI Danuta Książkiewicz- Bartkowiak

REDAKfOR PROWADZĄCY Marek Ziółkowski

Projekt okładki i karty tytułowej Grzegorz Marszałek

ISSN 0137-3552

Skład i łamanie komputerowe Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, 61-728 PoznańipdL POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA 11101 MIDżslM Ul. Poznań, ul. Heweliusza 40

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr2; Inteligencja poznańska, historia i wspomnienia dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry