NAJCIEKAWSZE BUDYNKI POZNANIA Z OSTATNICH LAT

Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr1; Budowniczowie i Architekci

Czas czytania: ok. 7 min.

R edakcja "Kroniki Miasta Poznania" zwróciła się do dziesięciu znanych poznańskich architektów z prośbą o wskazanie najciekawszych realizacji architektonicznych ostatnich lat oraz jednej własnej realizacji. Otrzymaliśmy odpowiedzi tylko od części pytanych osób. Przedstawiamy je, ponieważ uznaliśmy, że są niezmiernie ciekawe. Współtwórcą tego krótkiego rankingu jest Klemens Mikuła, wiceprezes poznańskiego oddziału SARP, który służył pomocą w kompletowaniu materiału ikonograficznego. [Red.]

PAWEŁ HANDSCHUH

Najlepsze realizacje: - HOTEL VIVALDI, ul. Winogrady 9 (Wojciech Marcinkowski, Robert Drobnik) - OSIEDLE MIESZKANIOWE, ul. Słowiańska (Aleksandra Kornecka, Stanisław Mikołajczak, Katarzyna Weiss) -DWÓR HAMBURSKI - siedziba PPA Banku, u zbiegu ulic Magazynowej i Wierzbięcice (Ewa i Stanisław Sipińscy) - AKADEMIA MUZYCZNA, ul. Św. Marcin (Jerzy Gurawski) - BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWY u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Staszica ( Jerzy Buszkiewicz) - OŚRODEK REKREACYJNO-SPORTOWY MALTA (Klemens Mikuła) - DOM MIESZKALNY, ul. Jeżycka 8/10 (Krzysztof Frąckowiak, Tadeusz Biedak) - SALON SAMOCHODOWY SKODA, ul. Murawa (Grzegorz Sadowski) - DOM JEDNORODZINNY, ul. Wołyńska (Mariusz Wrzeszcz) - DOM JEDNORODZINNY, Baranowo, ul. Słoneczna (KrzysztofŻółtowski)

Własna realizacja: POWSZECHNY BANK KREDYTOWY (ryc. 2) - Stary Rynek/Kramarska (wraz z Piotrem Chlebowskim).

IZABELA KLIMASZEWSKA

Obiekty, które moim zdaniem wpłynęły na krajobraz przestrzenny naszego miasta oraz znacząco zaistniały w jego strukturze funkcjonalnej: -OSIEDLE MIESZKANIOWE RÓŻANY POTOK (Marian Fikus). Realizacja istotna z uwagi na wprowadzenie nowej jakości życia w zdezawuowanej strukturze osiedlowej. Na dość dużym obszarze zgrabnie łącząca domy jednorodzinne i wielorodzinne. Zwróciłam uwagę na wielość sympatycznych detali, których obecności daremnie szukać na większości poznańskich osiedli. - DWÓR HAMBURSKI (Ewa i Stanisław Sipińscy). Obiekt wyraźnie dostrzegalny, tworzy przyczółek Wildy, można go akceptować lub nie, ale nie można pominąć, zwłaszcza że osobiście przychylnie przyjęłam fakt jego narodzin właśnie w tym miejscu (ryc. 1). - MALTA, jako miejsce w przestrzeni, jako idea i pomysł na sposób jej przetworzenia (Klemens Mikuła). Moim zdaniem wyjątkowo trafnie projektant przy

Ryc. 1. Dwór Hamburski, ul. WieIZbięcice 1 (arch. arch. Ewa i Stanisław Sipińscy)

Ryc. 2. Powszechny Bank Kredytowy, Stary RynekjKrnmarska (arch. arch. Paweł Handschuh i Piotr CWebowski)

*5 H *_'"

Ryc. 3. Budynek mieszkalno-biurowy, narożnik ulic Dąbrowskiego i Staszica (arch Jerzy Buszkiewicz). Fot. Wojciech Kryński (za "Architektura" 1'98).

Ryc. 4. "Batman", ul. Słowiańska (arch. arch. L Klimaszewska, T. Biedak)

Ryc. 5. Most Teatralny (arch. arch. Ewa i Stanislaw Sipińscy)oblekł we właściwe formy architektoniczne przeróżne ciekawe propozycje dla sportu i rekreacji, tworząc zaakceptowany już przez mieszkańców klimat tego miejsca. Tutaj, również ja, przywożę moich gości spoza Poznania. Jest się czym pochwalić. - POWSZECHNY BANK KREDYTOWY, ODDZIAŁ W POZNANIU - Stary Rynek/Kramarska (Paweł Handschuh, Piotr Chlebowski). Wyróżniam tę realizację jako moim zdaniem najzgrabniejszą twórczą adaptację istniejącej zabudowy,

>\.\

Ryc. 6. Budynek handlowo-przemysłowy Hydro- Kan-Winkiel, (arch. arch. Ewa i Stanisław Sipińscy)

nie epatującą agresywną nowością w opozycji do starych kamienic. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia, byłam coraz mocniej zauroczona pomysłami kolegów i ich wyczuciem detalu i skali, również włączeniem do grupy przestrzennej małego, wewnętrznego podwórka. - BUDYNEK MIESZKALNY, narożnik Staszica i Dąbrowskiego (Jerzy Buszkiewicz). Plomb w naszym mieście ostatnio wiele - trudno wymienić wszystkie. Zwróciłam uwagę na tę, która nosi indywidualne piętno architekta, jest wyraźnie przeznaczona dla lokalizacji przy ul. Staszica - formą, funkcją i kolorem. Własna realizacja: BATMAN (ryc. 4), to jest to, co my autorzy, Izabela Klimaszewska i Tadeusz Biedak, w swym dorobku cenimy najbardziej. Na szarej, rozlewającej się magmie wielkopłytowej, obok szybkiego tramwaju, naszym zdaniem, można było postawić wyłącznie obiekt, który intrygując, budzi z uśpienia umysły otumanione wszechogarniającą byle jaką nicością. Chcieliśmy sprowo

kować dyskusję, spowodować, by mieszkańcy naszego miasta od domu, w którym zamieszkują, oczekiwali nie tylko zaspokojenia swych potrzeb bytowych, lecz i intrygi rodzącej dyskusję o formie architektonicznej i o przestrzeni otaczającej. Czarne skrzydła BATMANA, agresywne i drapieżne, kształtują elewację północną budynku, który jest inny o każdej porze dnia i roku, zgodnie z naszym życzeniem, by do życia budziło go słońce.

Ryc. 10. Malta, forum (arch. K M. Mikuła)

PAWEŁ KOBYLAŃSKI

N ajlepsze moim zdaniem poznańskie realizacje w ostatnich latach: - MOST TEATRALNY (Stanisław Sipiński) , - ZESPOŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY, ul. Słowiańska (Stanisław Mikołajczak) - AKADEMIA MUZYCZNA (Jerzy Gurawski) - BUDYNEK MIESZKALNY, ul. św. Wojciecha (Jerzy Buszkiewicz) - BUDYNEK TOTALIZATORA SPORTOWEGO (Izabela Klimaszewska) - BUDYNEK PLOMBOWY, ul. Jeżycka (Krzysztof Frąckowiak) , - ZESPOŁ REKREACYJNY MALTA (Klemens Mikuła) - HOTEL I RESTAURAOA MERIDIAN (Piotr Wędrychowicz) , - MODERNIZACJA OBIEKTOW POLFY (Paweł Handschuh) - SIEDZIBA FIRMY HYDRO-KAN-WINKlEL (Stanisław Sipiński)

N ajlepsza moja dotychczasowa realizacja w Poznaniu: FABRYKA GUMY DO ŻUCIA I BIURO FIRMYWRIGLEY POLAND (w zespole: Jim Fillung, Terry Littet, Jan Liszkowski, Jarosław Szambelan, ryc. 7).

ALEKSANDRA KORNECKA, KATARZYNA WEISS, KRZYSZTOF FRĄCKOWIAK, STANISŁAW MIKOŁAJCZAK - ZESPOŁ REKREACYJNO-SPORTOWY MALTA (Klemens Mikuła) - BUDYNEK MIESZKALNY (BIAŁY), ul. Jeżycka 8/10 (KrzysztofFrąckowiak, Tadeusz Biedak) - AKADEMIA MUZYCZNA (Jerzy Gurawski) - BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWY, ul. Staszica (Jerzy Buszkiewicz) - POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA - Stary RynekKramarska (Paweł Handschuh, Piotr Chlebowski)

MM.WVI

Ryc. 12. Salon samochodowy Skoda (arch. arch. G. Sadowski, K. Sobczyk, M. Tomczyk)

Ryc. 13. Budynek Totalizatora Sportowego, ul. Palacza (arch. arch.

I. Klimaszewska, T. Biedak) - OSIEDLE MIESZKANIOWE, ul. Słowiańska (Aleksandra Kornecka, Katarzyna Weiss, Stanisław Mikołajczak) - ZESPÓŁ SAL SPORTOWYCH przy Technikum Kolejowym, ul. Powstańcza/ Czajcza (Piotr Czermiński) Realizacje własne zespołu: BUDYNEK MIESZKALNY Z USŁUGAMI, ul. Jeżycka 44; STACJA BENZYNOWA CPN, ul. Topolowa (ryc. 11)

Ryc. 14. MTP, hala nr 11 (arch. arch. J. Buszkiewicz, E. Skrzypczak)

Ryc. 15. Hotel Vivaldi na Winogra - dach (arch. arch. R. Drobnik, W. Marcinkowski).

Fot. W. Kryński (za "Architektura" 1'98)

KLEMENS MIKUŁA

- POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA, Stary Rynek/Kramarska (Paweł Handschuh, Piotr Chlebowski) - BUDYNEK MIESZKALNY, ul. 27 Grudnia (Piotr Barełkowski, Przemysław Borkowicz) - BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Jeżycka 8/10 (Krzysztof Frąckowiak, Tadeusz Biedak) - BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWY, ul. Staszica (Jerzy Buszkiewicz) - AKADEMIA MUZYCZNA (Jerzy Gurawski) - POLSKA AKADEMIA NAUK, ul. Wieniawskiego (Zygmunt Lutomski, Zygmunt Skupniewicz) - OSIEDLE MIESZKANIOWE, ul. Słowiańska (Aleksandra Kornecka, Stanisław Mikołajczak, Katarzyna Weiss) - OSIEDLE MIESZKANIOWE, ul. Murawa (Ewa Pawlicka-Garus) - ZESPÓŁ DOMÓW SZEREGOWYCH, os. Kopernika (Iza Klimaszewska, Tadeusz Biedak) - MOST TEATRALNY, (Ewa i Stanisław Sipińscy) -BUDYNEK TOTALIZATORA SPORTOWEGO (Iza Klimaszewska, Tadeusz Biedak) - BUDYNEK BIUROWY POLFY, ul. Grunwaldzka (Paweł Handschuh, Piotr Chlebowski) - HOTEL VIVALDI, ul. Winogrady 9 (Wojciech Marcinkowski, Robert Drobnik) - SALON SAMOCHODOWY SKODA, ul. Murawa (Grzegorz Sadowski) - PAsAŻ NIEBIESKI, ul. Paderewskiego (Wojciech Łakiński, Zbigniew Pyda)

Ryc. 16. Budynek mieszkalny, ul. Jeżycka 8/10 (arch. arch. K. Frąckowiak, T. Biedak)

Ryc. 17. Budynek mieszkalny, ul. Poznańska 51 (arch. arch. K. Frąckowiak, St. Mikołaj czak, K. Weiss, A. Kornecka)

Ryc. 18. Budynek mieszkalny, ul. Kassyusza narożnik Szamarzewskiego (arch. arch. K. Frąckowiak, St. Mikołajczak, K. Weiss, A. Kornecka)

AKADEMIA EKONOMICZNA, ul. Powstańców Wielkopolskich (Witold Milewski, Zygmunt Skupniewicz, Lech Sternal) MTP - HAlA NR II, rewaloryzacja i modernizacja (Jerzy Buszkiewicz, Eugeniusz Skrzypczak) Realizacja własna: oczywiście MALTA (ryc. 9,10)

Ryc. 19. "Zielony dom"(arch. arch. I. Klimaszewska, T. Biedak)

Ryc. 20. "Żółty dom", ul. Jeżycka 27-29-31 (arch. arch. I. Klimaszewska, T. Biedak)

MIECZYSŁAW WOJCIECHOWSKI przew. Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Poznania

- BUDYNKI MIESZKALNE, ul. Poznańska 51 i 53 (KrzysztofFrąckowiak, Stanisław Mikołajczak, Katarzyna Weiss, Aleksandra Kornecka). Podobają mi się jako zespół, chociaż na budynku nr 53 mogliby lepiej wykonać elewację - elewacja w laty. -BUDYNKI MIESZKALNE, ul. Jeżycka 27-29-31 (Iza Klimaszewska, Tadeusz Biedak). Podoba mi się głównie ze względu na sposób zagospodarowania zaplecza budynku, widoczne to jest od ul. Mylnej. - BUDYNKI MIESZKALNE, ul. Jeżycka 21-23, narożnik Mylnej (Iza Klimaszewska, Tadeusz Biedak). Podoba mi się i elewacja i pieczołowicie zagospodarowane zaplecze budynku. Zresztą podoba mi się wszystki, co spółka ATANER robi w kwadracie ulic Kochanowskiego-Jeżycka- Mylna- Poznańska (poza wymienionymi: "Zielony Dom" i "Szary dom", Poznańska 34/36). Warto by się dogadać z właścicielami starych kamienic, aby je zrewaloryzować i zmodernizować, wówczas może mielibyśmy nowoczesny kwartał wśród starej zabudowy. - BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWY, narożnik Dąbrowskiego i Staszica (Jerzy Buszkiewicz). Bardzo dobrze skomponowany z wieżowcem Wiepofamy i tym, co budują po drugiej stronie ulicy.

Ryc. 21. Kościół pw. Świętej Rodziny, os. Kopernika (arch. arch. W. Wojciechowski, B. Celichowski, W. Kasprzycki)

Ryc. 22. Osiedle mieszkaniowe Różany Potok (arch. M. Fikus)

Ryc. 23 i 24. Osiedle Na Murawie (arch. E. Pawlicka-Garus)

Ryc. 25 i 26. Osiedle mieszkaniowe, ul. Słowiańska (arch. arch. A. Kornecka, St. Mikołaj czak, K. Weiss) - BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Kassyusza narożnik ul. Szamarzewskiego (Aleksandra Komecka, Katarzyna Weiss, Krzysztof Frąckowiak, Stanisław Mikołajczak) , , - ZESPOŁ BUDYNKOW przy ul. Bułgarskiej, narożnik Marcelińskiej (Romuald Gic). Prostota od frontu, duże balkony od strony, gdzie istnieje enklawa zieleni.

Są dobrym akcentem na pograniczu blokowiska mieszkalnego, zakładów przemysłowych i domków jednorodzinnych. - PAWILON HANDLOWY "PIOTR I PAWEŁ", os. Kopernika (Lech Misiak) " , - KOSCIOŁ pw. Swiętej Rodziny na os. Kopernika (Włodzimierz Wojciechowski, Bogdan Celichowski, Wojciech Kasprzycki) , , , - ZESPOŁ BUDYNKOW I PAWILONOW HANDLOWYCH przy ul. Słowiańskiej narożnik Zagonowej (Stanisław Mikołaj czak, Katarzyna Weiss, Aleksandra Komecka)

PIOTR WĘDRYCHOWICZ

Spotkanie z nową architekturą Poznania najlepiej zacząć od Starego Rynku.

Tu między Starym Rynkiem a ul. Kramarską koniecznie trzeba zobaczyć adaptację kamienicy na siedzibę poznańskiego oddziału Powszechnego Banku Kredytowego. To projekt architektów Pawła Handschuha, Piotra Chlebowskiego I?**V

, ,. W ...." ,........ .

N ajciekawsze budynki Poznania z ostatnich lat

Ryc. 27 i 28. "Pasaż Niebieski", ul. Paderewskiego (arch. arch. W. Łakiński i Z. Pyda)

Ryc. 29. Odrestaurowana fasada poznańskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie SA, pi. Wolności (proj. J. Wilczak)i Wojciecha Kolesińskiego. Dalej należy udać się ulicą Paderewskiego, gdzie na wyróżnienie zasługuje Pasaż Niebieski w budynku Hotelu Bazar - projekt Zbigniewa Pydy i Wojciecha Łakińskiego. Przy placu Wolności nie należy przegapić fasady Banku Handlowego odrestaurowanej w stylu neobaroku niemieckiego z domieszką secesji, zaprojektowanej przez artystę plastyka Jacka Wilczaka. Z placu Wolności schodzimy w dół ulicą Nowowiejskiego, którą dziś zdobi elewacja budynku Energetyki Poznańskiej zaprojektowana przez Pawła Handschuha, Piotra Chlebowskiego i Pawła Kobryńskiego. Przy Św. Marcinie, w otoczenie zabudowań Zamku i Uniwersytetu pozytywnie wkomponował się budynek Akademii Muzycznej - projekt Jerzego Gurawskiego. Zapraszam również na kawę do Parku Sołackiego, gdzie wspólnie z Jolantą i Rafałem Lisiak zaprojektowaliśmy nowy budynek restauracji z hotelem Meridian. W okolicy, przy ul. Dąbrowskiego i Staszica, profesor Jerzy Buszkiewicz zaprojektował i zrealizował wspaniały przykład miejskiej architektury mieszkaniowej. N a koniec można jeszcze zobaczyć budynek firmy Paso- Pad o przy ul. Bałtyckiej, zaprojektowany przez Piotra Z. Barełkowskiego i Przemysława Borkowicza. Ten budynek należy oglądać nocą, gdy iluminacja światłem reflektorów tworzy inny świat architektury. Bardzo interesująca jest również zabudowa mieszkaniowa na Różanym Potoku projektu profesora Mariana Fikusa. Nie należy przekraczać Warty w kierunku Rataj, bo tam nic ciekawego się nie buduje. Koniecznie pominąć trzeba ul. Piekary, gdzie powstał pretensjonalny, bez pozytywnego wyrazu budynek mieszkalno-biurowy. Jego ciężka elewacja nie pasuje do lekkiego otoczenia wspaniałych zabytkowych kamienic z początku naszego wieku. Najgorsze w Poznaniu są jednak koszmarne, blaszane hale np. przy Serbskiej TTW i Makro czy przy rondzie Starołęka Selgros. Prawidłowa lokalizacja tych hal jest poza miastem, bo tak dzieje się na całym świecie. Wówczas ich architektura nie razi oka. Niestety w Poznaniu takich metalowych koszmarów przybywa, a miejsca na dobrą architekturę jest coraz mniej [not. D. N]

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1998 R.66 Nr1; Budowniczowie i Architekci dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry