KRONIKA MIASTA POZNANIAto kwartalnik, ukazuje się od 1923 roku. Od roku 1990 ma nową redakcję i atrakcyjniejszą tematykę. Numery archiwalne dostępne w prenumeracie: nr 3-4/90 Antologia nr 1-2/91 Rzemiosło w Poznaniu nr 3-4/91 Płyty" vischerowskie" nr 1-2/92 Niemcy i Żydzi w Poznaniu nr 1-2/94 Losy poznańskiego kupiectwa i handlu Bitwa o handel Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu Targi i jarmarki Lata XX, lata :xxx Środka, Ostrówek, św. Roch Marsz, marsz Dąbrowskinr 3/95 nr 4/95nr 2/96 nr 4/96 nr 1/97 nr 3/97

Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr4 ; Nasi dawni Jezuici

Czas czytania: ok. 2 min.

(nakład pozostałych numerów został wyczerpany)

KRONIKA MIAST A POZNANIA TOST

KRONIKA MIASTA POZNANIA

SUPEROFERTA DLA PRENUMERATORÓW

PRENUMERATA NA ROK

Zamawiamnr 1'98 nr 2/98 nr 3/98 nr 4/98 Poprzednie numery li 3-4/90 nr 1-2/91 nr 3- A J;91 nr 1-2/92 nr 1-2/94 nr 3/95 nr 4/95 nr 2/96 nr 4/% nr 1;97 nr 3/97

Tylko w prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom. W cenę prenumeraty nie wlicza się kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO BP lO/Poznań 10204027-3069-360-1 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okres prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia: Wydawnictwo Miejskie, Kromka Miasta Poznania 61-768 POZNAŃ; ul. Zamkowa 7a tel./fax 851-72-70; 852- 70- 51; 852-70-41

Cena 1 egz.

8 zt 8 zl 8 zl 8 zl

1 zl 1 zl 1 zl 2 zl 4 zl 5 O gr 3 z1 3 z1 5 zl 5 zl 6 zl 6 zl

Etazem vvpłacam H mtwian HH I Poznań, ul. Heweliusza 40

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr4 ; Nasi dawni Jezuici dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry